Trondheim kommune er en av realfagskommunene og er ikke fremmed for å dra verken forskning eller realfag inn i barnehagen. Her er Nissekollen barnehage på ReMidafestivalen der de har bidratt til et forskningsprosjekt om pinner.
Trondheim kommune er en av realfagskommunene og er ikke fremmed for å dra verken forskning eller realfag inn i barnehagen. Her er Nissekollen barnehage på ReMidafestivalen der de har bidratt til et forskningsprosjekt om pinner.

Her er realfagskommunene!

Realfagsordning ga elevene ti prosentpoeng bedre resultat. Nå kommer den til Norge.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir såkalte realfagskommuner i 2015. Målet med disse er å lære hvordan barnehager og skoler kan løfte seg ut av realfagsproblemet vi har i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

– Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag må vi styrke den lokale innsatsen – i den enkelte kommune og i den enkelte skole og barnehage, påpeker han.

De norske realfagskommunene er inspirert av danske «Science-kommuner».

Er din kommune en av de utvalgte? Sjekk oversikten nederst i saken.

Viktige realfagskunnskaper

Ifølge den internasjonale undersøkelsen TIMSS 2011, fikk elevene i Science-kommunene ti prosentpoeng bedre resultater i matematikk og naturfag enn elever i andre kommuner.

– Vi har et alvorlig realfagsproblem i norsk skole. 37 prosent av elevene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk på 10. trinn i fjor, fikk karakteren 1 eller 2. Samtidig vet vi at hvilken karakter elevene får i matematikk, er det som har størst betydning for om de greier å fullføre videregående skole eller ikke, sier kunnskapsministeren.

Han understreker at gode realfagskunnskaper blir stadig viktigere i samfunnet, for å løse klimautfordringer, for å henge med på teknologiutviklingen og for å kunne gi innbyggerne et godt helsetilbud.

34 kommuner

For å bli realfagskommune må kommunene forplikte seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innen realfag.

– De 34 realfagskommunene gjenspeiler utfordringene for realfag i Norge. Både kommuner med svake resultater og kommuner med gode resultater har blitt valgt ut. Det har også vært viktig med ulik størrelse og geografisk spredning for å få flest mulig erfaringer, sier Røe Isaksen.

20 millioner kroner

De utvalgte kommunene skal blant annet analysere status for arbeidet med realfag i kommunen, og utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen.

Deretter skal hver kommune utvikle en lokal realfagsstrategi.

I alt 65 kommuner søkte om å bli realfagskommune, og 34 av dem ble plukket ut. De er spredt over store deler av landet, og alle fylker har fått egne realfagskommuner, med unntak av Vest-Agder der ingen kommuner søkte.

Kunnskapsdepartementet satt av 20 millioner kroner til ordningen. Det økonomiske tilskuddet skal kommunene bruke til å etablere lokale lærende nettverk og til å finansiere lærernes deltakelse i nettverkene.

Realfagskommunene blir en del av den nye, nasjonale realfagsstrategien regjeringen skal legge frem i løpet av 2015.

Her er Norges første realfagskommuner (fylkesvis):

Akershus: Overhalla
Bærum Steinkjer
Nes Oppland:
Asker Vestre Toten
Ullensaker Gjøvik
Aust-Agder: Oslo:
Gjerstad Oslo
Arendal Rogaland:
Buskerud: Sandnes
Kongsberg Karmøy
Finnmark: Sogn og Fjordane:
Alta Flora
Hedmark: Sør-Trøndelag:
Kongsvinger og Eidskog (felles søknad) Trondheim
Tolga Rissa og Leksvik (i Nord-Trøndelag) (felles søknad)
Hordaland: Telemark:
Odda Skien
Møre og Romsdal: Troms:
Sande Harstad
Giske Tromsø
Nordland: Vestfold:
Vestvågøy Larvik
Bodø Østfold:
Rana Sarpsborg
Nord-Trøndelag: Moss
Powered by Labrador CMS