Det pedagogiske personalet i barnehagen bør få en metodisk veiledning om begavede barn, ifølge forskeren.
Det pedagogiske personalet i barnehagen bør få en metodisk veiledning om begavede barn, ifølge forskeren.

Målrettet læring i barnehagen virker mot sin hensikt

Kan være direkte skadelig for barns språk- og tallforståelse.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en ny og omfattende gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Dion Sommer, professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Aarhus, har gått gjennom 400 forskningsprosjekter — og slå fast at veien til barns læring går gjennom lek.

– Den klokkeklare konklusjonen er at jo tidligere man begynner med målstyrt læring, jo dårligere går det med barna videre i skole og utdannelsessystemet. Det finnes en forestilling om at små barn skal kunne lære via programmer, som voksne styrer. Såkalt instruksjonspedagogikk. Men små barn lærer ikke på den måten, og det skremmende resultatet er at fremtidig kompetanse innen språkforståelse, matematikk og naturfag forverres — ikke forbedres, sier Sommer til Information.

Noen av undersøkelsene han refererer til viser at barna i stedet blir mindre motivert til å lære, får mer prestasjonsangst og blir mer urolige.

Sommer synes det er dypt ironisk at den type tidlig innsats man tror vil gi en bedre skolestart, fører til det stikk motsatte.

– Pendelen har svingt bort fra at lek er noe nyttig i forbindelse med læring, og til at man nå skal påvirke barnets intelligens og evner så tidlig som mulig. Små barn lærer ved å få eksperimentere, ved å få den slags sansemotoriske erfaringer som barn i et lekende miljø får hundrevis av hver dag. Dette får de ved å være sammen med andre barn, og å være sammen med pedagoger som er gode til å guide dem. Om man setter seg ned og skal gjøre didaktiske øvelser sammen med den, hvor man har en noe konkret læring som skal oppnås, er det voldsomt problematisk, sier han.

Powered by Labrador CMS