Femåringene som deltok i studien fikk drive med det som kalles «oppdagende skriving» i 20 minutter fire dager i uken, i ti uker.
Femåringene som deltok i studien fikk drive med det som kalles «oppdagende skriving» i 20 minutter fire dager i uken, i ti uker.

Skrivelek i barnehagen gjør at barn lettere lærer å lese

Barn som har utforsket språket gjennom organisert lek med ord og bokstaver i barnehagen lærer lettere å lese. Det viser en ny studie med 105 norske femåringer.

Publisert Sist oppdatert

Femåringene som deltok i studien fikk drive med det som kalles «oppdagende skriving» i 20 minutter fire dager i uken, i ti uker. I starten var det studenter som ledet aktivitetene. Etter hvert tok pedagogene i barnehagene over.

Les hele saken på forskning.no.

Barna ble for eksempel bedt om å tegne noe de var glad i, en favorittrett eller -lek, og forsøke å skrive ved siden av hva tegningen viste. Eller å lage en handleliste med både tegninger og ord. De øvde også på å skrive sitt eget navn, og mot slutten avanserte de til å skrive et lite postkort til en venn.

– Oppdagende skriving ser ut til å være et nyttig pedagogisk verktøy i barnehagen, sier stipendiat og forskeren bak studien, Hilde Hofslundsengen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til forskning.no.

Stipendiaten understreker at oppdagende skriving ikke er det samme som å få opplæring i å skrive. Barnehagens oppgave er å stimulere og legge til rette for eksperimentering, mens det først er på skolen at man gir systematisk opplæring og retter på ord, påpeker hun.

I eksperimentet rettet ikke de voksne på barnas staving. Når barna hadde skrevet noe spurte heller en voksen hva de hadde skrevet, og skrev ordet med korrekt stavemåte ved siden av, uten å kommentere barnets versjon. På denne måten får den voksne frem barnets budskap og fungerer som en modell i skriving, opplyser Hofslundengen.

Barna deltok i tester før og etter de ti ukene med oppdagende skriving. Året etter besøkte forskerne skolene der barna nå gikk i førsteklasse for å vurdere hvor langt barna var kommet i å lære seg å lese og skrive etter noen måneder på skolen. Førsteklassingenes prestasjoner ble sammenlignet med prestasjonene til en kontrollgruppe som hadde fulgt vanlig pedagogisk opplegg i barnehagen.

– Vi fant en medium effekt på skriving og på fonologisk bevissthet, som er å kjenne igjen lyder i ord. Dessuten kunne vi se en viss effekt på evnen til å lese nye, ukjente ord, sier Hofslundsengen, som håper at flere barnehager vil prøve ut oppdagende skriving.

Det norske språk har ganske godt samsvar mellom uttale og skrivemåte. Det kan gjøre at oppdagende skriving er spesielt egnet i norsk, påpeker forskeren. En annen grunn til at oppdagende skriving kanskje er spesielt aktuelt i Norge er ifølge forskeren, den sene skolestarten og at over 90 prosent av norske barn går i barnehagen. Dermed når man mange dersom barnehagene satser på å stimulere femåringenes interesse for språket.

Les mer om studien her.

Powered by Labrador CMS