FAU-leder Sara Esmaeilzadeh i Norlights Montessoribarnehage Drammen vil kjempe for det hun mener er en helt unik barnehage.
FAU-leder Sara Esmaeilzadeh i Norlights Montessoribarnehage Drammen vil kjempe for det hun mener er en helt unik barnehage.

Foreldreopprør mot å stenge den unike barnehagen i Drammen

Til sommeren blir den eneste Montessori-barnehagen i Drammen sannsynligvis nødt til å stenge dørene. Nå reagerer foreldrene.

Publisert

I forrige uke ble det kjent at Norlights Montessoribarnehage Drammen sannsynligvis må stenge dørene til sommeren, når leieavtalen til de nåværende lokalene går ut. Selv om barnehagen har nye lokaler tilgjengelig, vil ikke Drammen kommune videreføre driftstilskuddet i nye lokaler.

Saken ble først omtalt i Drammens Tidende (krever abonnement).

– Hvis vi ikke får tilskudd må barnehagen stenge, uttalte styreleder i barnehagen Kamil Koc til avisen i den forbindelse.

– Unik barnehage

Barnehagen med to avdelinger er den eneste montessoripedagogiske barnehagen i byen. Den har 40 plasser, men lange ventelister, ifølge leder i Foreldreutvalget (FAU), Sara Esmaeilzadeh.

– Dette er en unik barnehage, og den eneste med denne pedagogikken. Det er stor frustrasjon blant foreldrene, og samtlige har skrevet under på et opprop der vi protesterer mot nedlegging. Ingen har sagt opp plassen og søkt plass i ny barnehage, med håp om å kunne fortsette her, sier hun til barnehage.no.

Prinsipper for barnehagene i Drammen

Overordnede prinsipper for barnehagestrukturen i Drammen kommune:

 • Barnehagestrukturen skal være tilpasset antall barn med lovfestet rett
 • Barnehagene skal være universelt utformet og støtte opp under alle barns utvikling
 • Barn skal som hovedregel få tilbud om barnehageplass der foresatte selv ønsker
 • Barnehagene skal bidra til godt fysisk arbeidsmiljø, gode lønns- og pensjonsvilkår og gode fagmiljøer for ansatte
 • For å sikre nok barnehageplasser til kommunens innbyggere skal det være et mål om minst 60% kommunale plasser, og aldri under 40%
 • De private barnehagene skal i hovedsak drives ideelt
 • Det skal i forbindelse med HØ-plan, hovedopptaket, og i august etter hovedopptak, lages en oversikt over barnehagebehovet i hele kommunen. Oversikten skal, i størst mulig grad, presentere et grovt anslag over antall barn i barnehagealder i alle eksisterende boligfelt, samt alle kommende boligfelt som enten er under utbygging eller ferdig regulert/vedtatt, og opp mot dette grunnlaget vise behovet for barnehager for å kunne tilby nødvendige barnehageplasser i det aktuelle området. Dette skal skje i samhandling mellom P02 og kommunens planavdeling (og dermed også utbyggere)

Prinsipper for de kommunale barnehagene:

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg
 • Alle kommunedeler skal ha minst en kommunal barnehage, og kommunen skal sørge for at barn får gå i barnehage i kommunedelen sin om private plasser blir borte
 • Kommunale barnehager skal i hovedsak ha en størrelse som utløser mellom 6 og 16 pedagoger, skal ha en størrelse som utløser stedlig ledelse, og inne- og utearealer som gir gode vilkår for pedagogisk arbeid i henhold til forskrift og lov
 • Kommunale barnehager skal i hovedsak organiseres som avdelingsbarnehager. Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver skal ligge til grunn når gruppesammensetning og gruppestørrelse vurderes, ikke økonomiske hensyn.
 • Barnehager som har utvikla fagmiljøer av særlig verdi for barnehagesektoren er viktige å bevare. Dette kan være barnehager som gjennom ansettelser, videre- og etterutdanning og utviklingsarbeid har utvikla kompetanse i f.eks. flerspråklig arbeid, småbarnspedagogikk, prosjektarbeid m.m.

Kilde: Kommunens møteprotokoll fra møte i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 9.12.2021.

Selv har hun ikke barnehagebarn lenger til neste år, da begynner hennes yngste på skolen. Likevel er hun klar på at Montessori-barnehagen er verdt å kjempe for.

– Dette er den tredje barnehagen jeg er forelder i, og jeg mener jeg virkelig har sammenligningsgrunnlag. De har en helt genial måte å følge opp hvert enkelt barn på. Jeg har en bachelor i anvendt psykologi, og i studiet var Montessori-pedagogikken en del av pensum. I denne barnehagen møter barna ansatte som alltid har barnet i fokus, og som jeg mener er spesielt dyktige til å møte hvert enkelt barn og eventuelle utfordringer de måtte ha, sier Esmaeilzadeh, og fortsetter:

– Jeg kommer til å kjempe videre for at andre barn skal ha denne muligheten. De ansatte og ledelsen i barnehagen har kjempet med nebb og klør, og gjort langt mer enn man kunne forvente for å kunne drive videre.

Når leieavtalen til lokalene barnehagen leier i dag går ut til sommeren, var planen å flytte til nedlagte Stensethalléen barnehage i Krokstadelva.

Klage til statsforvalteren

– Det er under ti minutter unna, i et rolig område og i lokaler tilpasset barnehagedrift. Det er det vi foreldre ønsker for barna. Men det er ikke nødvendig at barnehagen fortsetter i akkurat de lokalene. Det viktigste er at barnehagen består.

Hun forteller at både foreldrene og ledelsen i barnehagen gjentatte ganger har vært i kontakt med kommunen.

– Det er nesten ikke en sjel vi ikke har vært i kontakt med, av både politikere og administrasjon. Men uansett hvilke forslag vi har kommet med, har det blitt nedstemt eller ignorert. Nå har vi involvert en advokat, og sendt en klage til Statsforvalteren.

Klagen ble sendt 21. november.

FAU-lederen frykter også at barna som mister barnehagen sin, ikke vil få ny barnehageplass i nærområdet. På tross av at Drammen kommune i sine overordnete prinsipper for barnehagesektoren slår fast at:

«Alle kommunedeler skal ha minst en kommunal barnehage, og kommunen skal sørge for at barn får gå i barnehage i kommunedelen sin om private plasser blir borte».

– Selv om kommunen lover dette, så tviler jeg sterkt på at det lar seg gjennomføre. Det ser ikke ut til at noen tar ansvar for barna, som er de som kommer til å merke dette, sier hun, før hun avslutter:

– Det oppleves tungt og frustrerende å ikke bli møtt på noen punkter hos de som tar avgjørelsene. Denne barnehagen er uerstattelig.

Ifølge Cathrin Janøy (MDG), leder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Drammen kommune, har ikke politikerne fått saken på bordet ennå.

– Den kommer til politisk behandling i slutten av måneden, og neste møte i hovedutvalg for oppvekst og utdanning er i midten av mars, opplyser hun i en sms til barnehage.no, og henviser til administrasjonen enn så lenge.

– Vil bli prioritert

Kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen, Thomas Larsen Sola, skriver i en epost til barnehage.no at kommunen har plikt til og tilbyr alle barn som har lovmessig rett på barnehageplass ved hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars.

– Kan Drammen kommune love at barna fra Montessori-barnehagen blir prioritert, og har dere nok plasser i det aktuelle området?

– Kommunen har ved en eventuell nedleggelse av en privat barnehage ansvar for å ivareta berørte barn. Barn fra nedlagte barnehager vil bli prioritert og deres ønsker om valg av ny barnehage imøtekommes så langt det er mulig. Kapasiteten i den barnehagen de ønsker seg vil selvsagt avgjøre muligheten for å få barnehageplass, svarer Sola.

– I forbindelse med hovedopptaket skal det lages en oversikt over barnehagebehovet i hele kommunen. Er dette gjort, og hva er status for hele kommunen under ett, og dette området?

– Drammen kommune kartlegger kontinuerlig sin barnehagekapasitet, dette for å tilpasse den til de barna som har lovmessig rett på barnehageplass, jf. prinsipp for barnehagestrukturen vedtatt av politikerne (kommunestyret), skriver barnehagesjefen.

– Stemmer det at dere har flere hundre barn på venteliste?

– Som i store deler av landet må dessverre barn som ikke ha rett på barnehageplass stå på venteliste, til de har rettighet eller til det blir ledige barnehageplasser i løpet av året.

Barnehagenedleggelser

Tidligere denne uka skrev Drammens Tidende (krever abonnement) om Bessungen barnehage på Åssiden som legges ned til sommeren. Barnehagen er den sjette barnehagen i Drammen som legges ned det siste året: I fjor vår vedtok politikerne å legge ned tre barnehager som følge av overkapasitet av barnehageplasser. Stensethalléen (38 plasser), Marienlyst barnehage (22 plasser) og Konnerud barnehage (51 plasser) ble nedlagt. I tillegg ble en avdeling flyttet fra Svensedammen til Gulskogen. Rådyrtråkket barnehage på Konnerud (36 plasser) la ned i fjor sommer på grunn av tøffe rammevilkår og problemer med å fylle opp barnehagen.

– Hvordan påvirker dette kapasiteten, og er det grunn til bekymring for at dere vil mangle plasser?

– I mars legges det frem en handlingsplan for bruk og utvikling av skole- og barnehage til politisk behandling. Den planen skal sørge at kommunen har en bærekraftig barnehagestruktur som sikrer nok barnehageplasser, robuste barnehager og en god og forsvarlig økonomisk drift, skriver Thomas Larsen Sola.

Han fikk også spørsmål om hvorvidt foreldrenes engasjement for barnehagen er vurdert i forbindelse med avgjørelsen om ikke å videreføre driftstilskuddet, med bakgrunn i kommunens prinsipp om at «barn skal som hovedregel få tilbud om barnehageplass der foresatte selv ønsker», og om hvordan dialogen med ledelsen i barnehagen og foreldrene i saken har vært. Disse spørsmålene har han ikke besvart.

Powered by Labrador CMS