Logo - barnehage.no

Legger ned tre barnehager. Samme begrunnelse går igjen

Verken Stensethalléen barnehage, Konnerud barnehage eller Marienlyst barnehage skal være i drift etter inneværende barnehageår. Det skal spare Drammen kommune for cirka 11 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag vedtok politikerne i Drammen å legge ned tre barnehager med 149 plasser, samtidig som de flytter en avdeling fra Konnerud til Gulskogen. Denne avdelingen er for barn med ekstra hjelpebehov, skriver dt.no (krever innlogging).

Bakgrunnen er at synkende barnetall har ført til overkapasitet, og at det skal spares 10-12 millioner kroner i sektoren.

Opposisjonen ville utsette hele prosessen til etter at kommunestyret har fått behandlet virkningene av statsbudsjettet for 2022, men fikk ikke gehør da nedleggelsen av de tre barnehagene ble vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning, skriver drm24.no.

Kuttet er i tråd med det administrasjonen har gått inn for. Rådmannens begrunnelse for nedleggelse av Stensethalléen barnehage, Konnerud barnehage og Marienlyst barnehage er tilnærmet identisk, og består ifølge drm24.no av fire punkter:

  • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis ha en størrelse som utløser mellom 6-16 pedagoger.
  • De aktuelle barnehagene har alle under 6 pedagoger.
  • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
  • De aktuelle barnehagene oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

(I tillegg kommer det at Stensethalléen leier lokaler fra privat aktør, og at kommunale barnehager i Drammen fortrinnsvis skal drives i kommunale bygg).

Da barnehage.no nylig omtalte kuttplaner og prinsipper for framtidig barnehagestruktur i Drammen, kom det fram at 21 av kommunens 36 barnehager har mer enn 6 pedagoger per januar 2022.

Powered by Labrador CMS