Kommunedirektør Steinar Sæterdal la ut en beklagelse på kommunens Facebook-sider etter foreldremøtet.
Kommunedirektør Steinar Sæterdal la ut en beklagelse på kommunens Facebook-sider etter foreldremøtet.

Vurderer å anmelde mor etter foreldremøte

I Moskenes kommune vurderer kommunedirektøren å anmelde en mor. Årsaken? Han mener hun skal ha gjort opptak av deler av et foreldremøte.

Publisert

Mandag la kommunedirektør Steinar Sæterdal ut en beklagelse på kommunens facebooksider: 

«Jeg erfarer at på siste foreldremøte i barnehagen ble lyd (og bilde?) formidlet til personer utenfor møtet. I møtet framkom sensitive personopplysninger både om barn og foreldre. Formidlingen skjedde uten at øvrige foreldre eller kommunens representanter, var informert. Vi vet heller ikke hvem som fikk denne informasjonen og om den fortsatt er tilgjengelig.

Det som her skjedde, er trolig brudd på flere lover og kommunedirektøren vurderer å anmelde forholdet.

At opptak ble gjort beklages på det sterkeste overfor de som ikke visste at deres innlegg ble kringkastet. Opptak kan skje, men da må det avklares på forhånd slik at personvernreglene kan overholdes.

Beklagelsen er sendt ut til foreldrene, men legges også ut her på facebook da vi ikke vet hvem som har hørt opptaket.

Kommunedirektøren»

 Ifølge NRK ønsker ikke kommunedirektøren å kommentere saken, men han viser til ordføreren som påpeker:

– Et foreldremøte er et forum om hvordan de har det i barnehagen. Dersom du ikke er kjent med at opplysninger spres utenfor det forumet, kan du gi opplysninger knyttet til egne barn eller ting du tror blir sagt i fortrolighet, sier ordfører Lillian Rasmussen.

Åpen telefonlinje

NRK har vært i kontakt med en av foreldrene som var til stede, Marlene Sæthre.

Ifølge henne gjorde smittevernhensyn at det kun var én foresatt per barn som fikk lov til å delta. Hun avviser at det ble gjort opptak fra møtet.

– Det ble gitt tilbakemelding til barnehagen om at det var uheldig og bedt om et større lokale slik at alle de engasjerte fikk anledning til å møte. Det ble avvist og etter det jeg kjenner til er det to foreldre som har fått høre hva som skjedde på møtet via en åpen telefonlinje, sier hun til NRK.

Ekstraordinært møte

Torsdag ble det kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte, hvor blant annet denne saken var på sakskartet.

– Mitt mål er at vi skal noen retningslinjer vi per i dag ikke har, sa ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista), ifølge Lofotposten (for abonnenter)

Kommunedirektøren ba politikerne si ja til en praksis der det må avklares før møtet startet om det er greit å ta opp og eventuelt viderebringe opptaket. Dersom det skjer uten at det er avklart i forkant skal det vurderes en politianmeldelse.

Et flertall på 12 stemmer sørget for at kommunedirektørens innstilling ble stående.

Om det blir levert en anmeldelse i denne saken, er per nå ikke kjent.

Powered by Labrador CMS