Foreldre vil stoppe nedleggelse - kommunen sier nei

Flora kommune vil legge ned barnehagen i Steinhovden og flytte barna til barnehagen i Eikefjord 11 km unna.

Bakgrunnen er at det fra august i år bare er tre barn igjen i barnehagen. Dette etter at fem barn går over fra barnehagen til skolen uten at noen nye kommer til, skriver Firdaposten.

FAU har sendt brev til kommunen for å forsøke å stoppe nedleggelsen. Det blir pekt på at det ikke er unormalt med svingninger i barnetall. Foreldrene frykter også at nedleggelse av barnehagen på sikt vil føre til at færre barn blir skrevet inn på skolen i Steinhovden.

I et svar fra kommunen anbefaler rådmannen ikke å etterkomme søknaden.

Powered by Labrador CMS