Foreldre ikke hørt - Gakori barnehage legges ned

Først innstilte administrasjonen i Alta kommune på å legge ned Gakori barnehage. Under et møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur tirsdag kom det fram at det også politisk er klart flertall for å legge ned barnehagen fra 2019.

Det er Finnmark Dagblad som skriver dette.

Alta kommune ser for seg å spare millionbeløp både til kommunale og private barnehager ved å legge ned Gakori barnehage. Under punktet økonomiske konsekvenser i saksframlegget heter det:

«Gakori har et årsbudsjett på 3,2 millioner. Innsparingen ved nedleggelse av Gakori barnehage vil være på 3,2 millioner i 2019, deretter 6,4 millioner årlig. Innsparingen får dobbel effekt fordi billigere drift av de kommunale barnehagene, gjør at tilskuddet til de private blir tilsvarende lavere».

Foreldre med barn i barnehagen har lenge kjempet for at Gakori barnehage skal bestå.

Forslaget om å anbefale nedlegging av barnehagen fra 2019 ble vedtatt med åtte stemmer mot Venstres ene.

Powered by Labrador CMS