Lesevanene i hjemmet utslagsgivende for barns leseferdigheter

Barn som ofte blir lest for av foreldrene sine, har bedre forutsetninger for å lære å lese når de begynner på skolen enn andre barn.

Publisert Sist oppdatert

En ny studie fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, finner sammenheng mellom hvor langt barna har kommet i leseutviklingen når de begynner skolen og hvordan lesemiljøet er i barnas hjem fra de er små.

Det skriver uis.no.

– Fra forskning vet vi at det er viktig at barna er godt forberedt på å begynne å lese når de begynner på skolen og skal gå i gang med formell leseopplæring. Denne studien viser at foreldrenes holdninger til lesing, hvor mange barnebøker barna har hjemme, hvor tidlig foreldrene begynte å lese høyt for barna og hvor ofte de leser for dem, avgjør hvor godt stilte barna er til å gå i gang med å lære å lese ved skolestart, sier Vibeke Bergersen til uis.no. Hun har skrevet masteroppgave om sammenhengen mellom leserelaterte aktiviteter i hjemmet og barns leserelaterte ferdigheter ved skolestart.

1171 førsteklassinger fra Rogaland ble testet i ulike lese- og skriverelaterte ferdigheter ved skolestart i 2014, mens deres foreldre måtte svare på spørsmål om lesevanene i hjemmet. Resultatene viser at jo større betydning bøker har hatt i barnas første leveår, desto bedre rustet er de til å lære seg å lese når de begynner i førsteklasse.

– Årsaken er at det å lese tidlig og ofte til barna er med på å påvirke barns vokabular og fonologiske bevissthet. Fonologisk bevissthet handler om å bli oppmerksom på de forskjellige lydene i språket, og er viktig for den første bokstavinnlæringen. Barn som blir lest for mye, møter språklige leker eller rim og regler i barnebøkene. Da blir de mer bevisste på sammenhengen mellom bokstaver og lyder. Ved å sitte med en voksen som leser i bøker, blir barna kjent med hva bokstaver og ord er, og vil ha lettere for å lese selv, sier Bergersen til uis.no.

Å begynne med høytlesing for barnet før det kan snakke, gir store utslag i hvor mange ord barnet lærer seg. Barn som har blitt lest for fra før de fylte to år, har tilnærmet dobbelt så godt ordforråd ved skolestart som barn fra hjem med få barnebøker og som først ble lest for etter fylte fire år, opplyser Bergersen. Barn med godt ordforråd henger bedre med i læringen når de begynner på skolen. Bergersen mener derfor det er viktig å legge til rette for et godt lesemiljø hjemme.

Studien viser for øvrig at fire av fem foreldre har lært barna bokstaver før de begynner på skolen og at ett av fem barn allerede kan lese når de begynner i førsteklasse.

Powered by Labrador CMS