Normalt sinne: Det er normalt at barn opp mot to år reagerer med aggressive handlinger som lugging og biter. Men etter hvert bør barnet lære seg riktig atferd. Rundt fire prosent gjør det ikke og disse barna må følges ekstra opp, konkluderer forskere.
Normalt sinne: Det er normalt at barn opp mot to år reagerer med aggressive handlinger som lugging og biter. Men etter hvert bør barnet lære seg riktig atferd. Rundt fire prosent gjør det ikke og disse barna må følges ekstra opp, konkluderer forskere.

Helt normalt å lugge og slå

Har du et barn som lugger, slår eller biter? Du kan trøste deg med at det er helt normal atferd.

Publisert Sist oppdatert

I alle fall fram til barnet er rundt 20 måneder. Da er en aggressiv atferd en naturlig måte å vise sinne og frustrasjon på. Omfanget og intensiteten på aggressiviteten kan imidlertid variere fra barn til barn, konkluderer forskere ved Atferdssenteret i det store prosjektet «barns sosiale utvikling».

– Tradisjonelt har man ment at vi lærer å bli aggressive gjennom det sosiale miljøet, blant annet ved at vi imiterer andres handlinger. Forskning viser imidlertid at fysisk aggresjon er vanlig hos de aller yngste barna. Dermed er det vanskelig å tenke seg at slik atferd bare er lært. Det er heller sånn at de aller fleste barn etter hvert lærer seg hvordan de ikke skal være aggressive, sier forsker Ane Nærde til forskning.no.

Risikogruppe

Prosjektet har pågått siden 2005 og omfatter rundt 1100 barn og deres foreldre i fem kommuner i Telemark og Buskerud. Barna har blitt fulgt opp årlig siden seksmånedersalderen. I tillegg er over 130 barnehager som barna går i, og skolene når barna kommer så langt, fulgt opp gjennom intervjuer med barnehagepedagoger og lærere.

– Vi er opptatt av å se på den aller tidligste utviklingen av fysisk aggresjon, og å følge den lille risikogruppen som fortsetter å være fysisk aggressive over tid, sier Ane Nærde.

Undersøkelsene viser nemlig at rundt fire prosent fortsetter å slå, sparke, lugge eller bite etter at de fleste har sluttet med det. Nærde mener det er viktig med kunnskap om hvorfor noen barn ikke følger den forventede utviklingen med et avtagende aggresjonsnivå. Da vil man kunne identifisere barn i risiko på et tidlig tidspunkt, med tanke på forebyggende tiltak.

Avvist og ekskludert

Ett av spørsmålene forskerne ønsker å svare på, er om denne gruppen også vil få problemer med å tilpasse seg skolehverdagen.

– Barn med et vedvarende høyt aggresjonsnivå har stor risiko for å få en dårlig sosial og skolefaglig utvikling. De kan lett bli avvist av jevnaldrende og ekskludert fra lek og samspill, sier Nærde og påpeker at det er viktig å tilrettelegge slik at aggressive barn ikke får fortsette den negative utviklingen. Jo mer det negative mønsteret får satt seg, desto vanskeligere blir det å få barnet inn i gode spor.

– Tidligere trodde man at dette var noe man vokste av seg, men for denne lille risikogruppen er det som regel ikke slik, sier Nærde.

Snakk til barnet

Men skal foreldre bare se på at barnet slår og lugger fram til 20-månedersalderen?

Nei, mener forskeren. Det går an å snakke til barnet og irettesette.  

– Foreldre bør prate med barna og vise dem alternative måter å reagere og løse vanskelige situasjoner på.

Men kjefting og straff er ikke veien å gå.

– Da kan det være lett å komme inn i negative sirkler. Foreldre bør formidle at dette ikke er ok. Men for å lære barnet alternativene, må de også fortelle hvorfor det ikke er ok, og hva man kan gjøre isteden, sier Nærde til forskning.no.

Powered by Labrador CMS