Engasjerte foreldre: Foreldre som samarbeider godt og engasjerer seg i barnehagens innhold er viktig for barnas hverdag i barnehagen.
Engasjerte foreldre: Foreldre som samarbeider godt og engasjerer seg i barnehagens innhold er viktig for barnas hverdag i barnehagen.

Slik er barnehagens drømmeforeldre

Drømmeforeldre gjør ikke bare dagene enklere for de ansatte. De gjør også barnas hverdag bedre.

Publisert Sist oppdatert
  • Denne artikkelen ble først publisert i februar 2015, og hentes fram på nytt til glede for nye lesere.

– En god dialog med foreldrene er det viktigste. Når de forteller oss om barnet sitt, så kan det ha mye å si for hvordan barnet får det i barnehagen, sier daglig leder Marita Worum i Villaveien barnehage i Bjørnevatn.

Foreldrene bør nemlig være en aktiv medspiller til barnehagen, og samarbeidet mellom barnehage og foreldre er selve grunnlaget for barnas trivsel.

Men det er ikke bare det foreldre kan bidra med for at ansatte og barn skal ha gode dager i barnehagen. barnehage.no har snakket med tre daglig ledere i barnehager om deres forventninger til foreldrene, og her er de trekker frem som gode egenskaper hos foreldre:

Tar seg tid til en prat

Samspillet med foreldrene er spesielt viktig når barna leveres om morgenen, og det har stor betydning at foreldrene tar seg tid til en prat selv om de har det travelt.

– Når foreldrene tar seg tid til å fortelle om barnet har sovet dårlig og har hatt en god eller dårlig morgen, så kan det medvirke til at barnet får en bedre hverdag i barnehagen, sier Marita Worum i Villaveien barnehage.

Interessert i barnehagens innhold

– Jeg setter stor pris på foreldre som engasjerer seg i det faglige innholdet, og som stiller spørsmål og gir tilbakemeldinger på det de opplever av innhold til barna, sier daglig leder Therese Børke i Mormors Have i Kongsberg.

Hun oppfordrer dessuten foreldre til å sette seg inn i det store mangfoldet, og velger barnehager som de tror passer deres barn, fremfor å velge den som er nærmest hjemmet eller barnehagen.

Holder orden i garderoben

Når regnbuksa står av seg selv, må den hjem til vask. Og når det mangler tøy i skiftekurven kan det gå utover barnas hverdag i barnehagen.

– Vi er ute fra ni om morgen til fem om ettermiddagen, og da er det klart det er viktig at barna både må ha klær av god kvalitet og nok skift i kurven. På den måten bidrar til at barnas glede med å være mye ute blir langvarig, sier daglig leder Margunn Stokhaug Hoås i Geitspranget naturbarnehage i Stjørdal.

– Flinke foreldre navner de klærne de ønsker å finne igjen og holder god orden i barnas klær. De vet at riktig bekledning betyr noe for barnets beste, og tar i mot våre råd om bekledning i forhold til årstiden, supplerer Børke.

Tillit til de ansatte

Dette er kanskje en selvfølge, i og med at foreldrene allerede lar barna sine være i barnehagen. Men det er viktig at foreldrene overlater ansvaret til personalet og stoler på at de har den kompetansen som trengs for å ta vare på barna.

– Også en typisk drømmeforelder har respekt for barnehagen og det faget vi utfører, sier Børke.

– De må tørre å overlate ansvaret til oss, og stole på at vi har lang erfaring og kompetanse, sier Stokhaug Hoås.

Setter grenser for barna

I løpet av de 13 årene Stokhaug Hoås har jobbet i barnehage, synes hun det har vært en tendens at foreldre er blitt dårligere til å sette grenser for barna — og hun har opplevd at et barn er blitt levert i nattdrakten som følge av uenighet om klesvalg om morgenen.

– Det er til god hjelp for oss når foreldrene starter tidlig med å sette grenser for barna. Som å legge smokker og kosekluter i hylla når de kommer i barnehagen. Vi ser stadig oftere at spesielt mødre er venninner med døtrene sine, og da blir barna usikre når de møter grenser hos oss, sier hun.

Gir barnehagen viktige beskjeder

Foreldre som ringer og gir beskjed når barna er syke får en stjerne i boka. Ikke bare første dagen barnet er sykt, men alle dagene barnet må holdes hjemme. De sender heller ikke barna tilbake i barnehagen for tidlig etter sykdom, men respekterer barnehagens regler i forbindelse med sykdom slik at man unngår epidemier av oppkast og diaré.

– Drømmeforelderen holder god kontakt med barnehagen i forhold til ting som skjer på hjemmefronten, og det er nyttig for oss å vite om både store og små ting som berører barna, sier Børke.

Holder seg oppdatert

Når barnehagen legger ut informasjon til foreldrene — uansett om det skjer via lapp i hylla, oppslag, e-post eller sms — forventer barnehagen at foreldrene får disse med seg og følger dem.

– Det handler til slutt om hvordan barna har det i barnehagen. Det er ikke noe gøy for barnet ditt om det er det eneste som ikke har med riktig utstyr til en planlagt tur. Det er heller ikke noe stas å mangle klær eller bleier, sier Marita Worum.

Engasjerer seg barnehagepolitisk

– Det aller beste hadde vært om alle småbarnsforeldre hadde satt barnehage som et viktig punkt i forbindelse med kommune- og stortingsvalg. Tenk hvilken gjennomslagskraft vi ville hatt dersom barnehageforeldre sto sammen for tilbudet til barna. Da kunne barnehagen vært noe helt annet, både i forhold til innhold, kvalitet og mangfold, drømmer Therese Børke.

Powered by Labrador CMS