DEBATT

«Gjennom rammeplanen er vi allerede pålagt å jobbe forebyggende for å unngå utestengelse og mobbing,» skriver Royne K. Berget.
«Gjennom rammeplanen er vi allerede pålagt å jobbe forebyggende for å unngå utestengelse og mobbing,» skriver Royne K. Berget.

Rammeplan – check! Bemanningsnorm – check! Pedagognorm – check! Mobbelov – check!

«Det er ikke viljen det står på. Det er heller ikke rammeplanen eller en framtidig mobbelov som i utgangspunktet er problematiske, men rammene som hindrer oss i å gjøre jobben vår,» skriver Royne K. Berget i Smedhusåsen barnehage.

Publisert

Vi har fått en ny rammeplan. Som er full av gode intensjoner og krav. Vi har fått på plass en bemanningsnorm. Som på langt nær er god nok! Vi har fått på plass en pedagognorm. Som burde vært langt mer ambisiøs. Nå skal vi få en mobbelov. Som er nok et krav uten at det følger med midler.

Utenfra kan det nesten se ut som det handler om å få gjennomført flest mulig tiltak og lovendringer på kortest mulig tid, ikke nødvendigvis gjennomtenkte endringer og krav som fungerer i praksis. For hvordan skal barnehageansatte på en avdeling som kanskje er fulltallige mellom to og en halv til fire timer hver dag klare å innfri en mobbelov med nulltoleranse?

Tiltakene for å forebygge og hindre utestengelse, erting eller annen uønsket adferd i barnehagen, er egentlig ganske enkle. Det handler om kompetente og tilstedeværende ansatte som er der både fysisk og psykisk, som har kunnskap om hvordan de skal arbeide preventivt, hva de skal se etter og hvordan de skal agere når uønsket adferd oppstår. Det handler om flere ansatte og mindre barnegrupper sånn at barna blir sett og hørt i hele barnehagens åpningstid, ikke bare i kjernetiden når alle ansatte er på jobb samtidig og ingen er på pause eller på møter.

Mange blir tvunget til å ha større barnegrupper enn de ønsker, rett og slett for å få hjulene til å gå rundt rent økonomisk. Andre fordi det skal spares eller tjenes penger. Det betyr uansett flere barn per ansatt og mindre tid til oppfølging av hvert enkelt barn. Som ytterste konsekvens betyr det at barna som er i faresonen for, eller er utsatt for erting og utestengelse i en eller annen form, kanskje ikke får den hjelpen de trenger. Gjennom #uforsvarlig-historiene og egne erfaringer vet vi som jobber i barnehagene at vi kunne gjort langt mer, hvis rammene hadde stått i stil med intensjoner og krav.

Royne K. Berget er daglig leder i Smedhusåsen barnehage og er engasjert i aksjonsgruppa Barnehageopprør.
Royne K. Berget er daglig leder i Smedhusåsen barnehage og er engasjert i aksjonsgruppa Barnehageopprør.

«Vi vil lovfeste barnehagenes plikt til forebyggende arbeid. Vi vil også lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Det gjøres mye godt arbeid i barnehagene i dag, men vi ønsker nå å tydeliggjøre det ansvaret som ligger på de ansatte i barnehagen, på styrer og på barnehagen som sådan, sier Sanner.» Hentet fra barnehage.no, den 12.08.2019.

Gjennom rammeplanen er vi allerede pålagt å jobbe forebyggende for å unngå utestengelse og mobbing. Det kunne knapt stått tydeligere hva som kreves av barnehageansatte. Og jeg lover, de aller fleste ansatte gjør allerede så godt de kan. Det er ikke viljen det står på. Det er heller ikke rammeplanen eller en framtidig mobbelov som i utgangspunktet er problematiske, men rammene som hindrer oss i å gjøre jobben vår.

Flere krav uten flere hender skaper ikke en bedre barnehage fri for mobbing! Frustrasjon derimot, skapes det flust av! Og nå er frustrasjonsbegeret snart fullt!

Powered by Labrador CMS