Fra venstre Camilla Otterlei, Nina Turøy og Marianne Godtfredsen deltok i samtalen om mobbing i barnehagen.
Fra venstre Camilla Otterlei, Nina Turøy og Marianne Godtfredsen deltok i samtalen om mobbing i barnehagen.

– Jo mer kompetanse vi har, jo flere mobbesaker får vi

Barnehagestyrer Nina Turøy jobber systematisk for å hindre at barn blir krenket og mobbet i barnehagen. Nå ser mange til prosjektet Trygg i Fjell, der et helt samfunn drar i samme retning.

Publisert

De siste 10-15 årene har det vært jobbet aktivt mot mobbing i Fjell kommune. Vinteren 2014 tok skolesjefen ytterligere grep, og initiativ til å starte et prosjekt som skulle intensivere arbeidet mot mobbing. Det ble satt ned en kompetansegruppe som skulle ta tak i all mobbing barn og unge ble utsatt for. 

Som en del av arbeidet, ble det iverksatt en rekke delprosjekt. Blant annet for barnehagene; tidligere hadde det ikke vært fokusert spesielt på mobbing i barnehagene.

Siden da har det blant annet vært jobbet svært aktivt for å få på plass gode voksne ledere for barnegruppene. Alle barnehagene har vært gjennom opplæring i De utrolige årene, og mange har jobbet med Dinosaurskole, som er et tilleggsprogram til De utrolige årene, og har som mål å øke barnas sosiale kompetanse. Det ble etablert en egen satsing på avdekking og håndtering av mobbing også i barnehagene, i samarbeid med rettlederteam og barnehagestyrerne. Det har vært samlinger for styrerne og alle de ansatte. 

– Metoder som er brukt i skolen blir i dette prosjektet tilpasset til barnehagene, slik at mobbing kan bli avdekket og håndtert tidligst mulig. Barnehager som har prøvd dette rappporterer allerede om gode erfaringer, og deler sine erfaringer med de andre barnehagene, står det i prosjektplanen. 

Partnerskap mot mobbing

Nina Turøy er styrer i Knappskog barnehage i Fjell kommune, og sitter i kompetansegruppen i Trygg i Fjell. 

– I vår barnehage skjer det at barn blir mobbet. Jo mer kunnskap vi har, jo flere saker får vi, sier hun.

Under et arrangement i regi av Partnerskapet mot mobbing under Arendalsuka var hun en av paneldeltagerne som snakket om tematikken. Hun fikk følge av Marianne Godtfredsen, rådgiver i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand kommune og Camilla Otterlei, barnehagemor og barnebokforfatter.

Sistnevnte har fortalt om sine egne erfaringer da sønnen ble mobbet i barnehagen i boka Kunsten å møte en bjørn

– Et felles ansvar

Konklusjonen fra alle paneldeltagerne var samstemmig: Mobbing er et felles ansvar. Slik oppsummerte Godtfredsen det i sin innledning: 

– Mobbing i barnehage handler ikke om å definere barn som mobber eller mobbeoffer, ond eller god – det handler om voksnes ansvar. Ansvar for at de hver dag bidrar til at barn kommer inn i gode samspillsmønstre allerede fra starten av – altså fra dag én i barnehagen. Det handler om barnets egen opplevelse av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

Da hjelper det lite om ansatte i barnehagen sier: det kan umulig foregå mobbing i vår barnehage for vi har alltid vært så gode på sosial kompetanse. Det hjelper heller ikke at foreldre sier at dette har aldri vært noe problem i forhold til våre barna så dette kan vi ikke forstå.

På toppen av det hele bruker fortsatt politikere tid på å diskutere om det i det hele tatt kan være nødvendig med en lov som sikrer de yngste barn større beskyttelse mot mobbing i barnehagen, selv om en slik lov ble innført i skolen i august 2017. Dette heter på godt norsk ansvarsfraskrivelse. Punktum!

Savner mobbelov for barnehagen

Både Godtfredsen og de andre deltagerne i panelet peker på det samme: Det mangler en lov mot mobbing i barnehagen. 

– Som barnehagelærer og spesialpedagog er det med undring jeg registrerer samfunnets enorme tro på verdien av to måneders sommerferie i et lite menneskes liv. De to månedene det tar fra barnet går ut døren i barnehagen i juni til det spaserer inn skoleporten  i august. Barn sikres større beskyttelse i skolen enn i barnehagen. Det synes som om barnets verdi øker med alderen, sier Godtfredsen, og stiller spørsmål ved hvilket menneskesyn vi har relatert til de minste barna. 

Hun får støtte fra Otterlei: 

– Mange av oss putter barna i barnehagen når de er ett år. De kan ikke snakke, mange av dem kan ikke gå. De er helt avhengige av de som jobber. At de små har mindre rettssikkerhet enn de større... Det kan jo ikke stemme? Sier hun. 

Forfatteren har holdt en rekke innledninger og foredrag i kjølvannet av boken. 

– Jeg opplever stadig at lærere kommer bort til meg etter foredrag, og sier: De styggeste mobbesakene vi har opplevd, starter i barnehagen.

Skaffer seg verktøy

Otterlei peker på at i hennes barnehage hadde ikke de ansatte verktøyene eller kunnskapen til å håndtere problemet. Det er nettopp noe av det Nina Turøy jobber med. 

– Vi har en helt konkret plan for å forebygge, avdekke, håndtere og jobbe med sakene i etterkant, sier hun. 

Som en del av prosjektet skal alle barnehageansatte gjennom et tredelt kompetansehevingsprogram, der tema er blant annet hva er mobbing, observasjon, proaktiv og reaktiv aggresjon og håndtering. 

Statssekretær Rikke Sjøberg kunne fortelle at det jobbes med en lov mot mobbing i barnehagen - men at det vil ta tid.
Statssekretær Rikke Sjøberg kunne fortelle at det jobbes med en lov mot mobbing i barnehagen - men at det vil ta tid.

– Min jobb er å skape en god kultur for at barna skal trives. Men rammeverket er ikke tydelig nok. 

– Må tenke oss nøye om

For å avrunde debatten deltok statssekretær Rikke Sjøberg i Kunnskapsdepartementet. Hun engasjerer seg sterkt for temaet, og hadde en rekke spørsmål til paneldeltagerne i etterkant. 

Og noen konklusjoner. 

– Dette handler om mange nok voksne i barnehagen, men også at det er nok kompetente mennesker. De må vite hva de skal gjøre, rett og slett hvordan de skal lære å leke sammen, sier hun, og forteller at hun langt på vei er enig med debattantene i at det ikke gjøres nok og at det tar for lang tid. 

– Det er ingen som står her som sier at mobbing i barnehagen ikke finnes, eller ikke skjer. Vi vet at det skjer, at det har langvarige effekter, og er skadelig. Den debatten er over.

Så er det debatten om lovverket. Vi vet at det er stort engasjement for å få en mobbelov som en del av barnehageloven. Men det kom en rammeplan i fjor, og den er veldig tydelig. Når vi skal jobbe videre med et regelverk for barnehagebarn, tar det lenger tid - fordi vi er usikre på hvordan vi skal gjøre det. Vi må tenke oss godt om, og det er viktig at vi gjør et godt fotarbeid, sier statssekretæren.

Har ny lov på agendaen

Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), fulgte debatten fra tilhørerplass. FUB er en del av Partnerskapet mot mobbing. 

– Jeg er imponert over Fjell kommune, og arbeidet deres mot mobbing. Jeg håper de kan inspirere flere til å jobbe på samme måte. Det er jo ingen som hindrer en i å jobbe mer med dette enn det som kreves i rammeplanen, sier hun. 

Skinstad-Jansen forteller at FUB i likhet med flere av organisasjonene i partnerskapet lenge har jobbet for å få på plass en mobbelov for barnehagen. 

– Vi må ha mer fokus på det. Vi er kommet lenger enn diskusjonen om hvorvidt dette skjer eller ikke. Nå handler det om at vi må gjøre noe. 

Powered by Labrador CMS