DEBATT

Kan barnehager forebygge frafall i videregående skole?

– Skal en redusere frafall i videregående opplæring, må en betydelig innsats settes inn tidlig i utdanningsløpet, skriver Marthe Kragebøl Norvalls i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Ikke fullført videregående skole er et stort samfunnsproblem fordi det reduserer muligheten til jobb og øker sjansene for et liv utenfor arbeidslivet. Frafall fra videregående skole øker sjansene for dårligere levekår og helse gjennom livet.

Forebygging av frafall starter i barnehagen. Gode barnehager gir varige virkninger for den enkelte. Det finnes tre viktige faktorer for at barnehagen skal ha en positiv og langvarig innflytelse på barns læring og utvikling. Gode relasjoner mellom barn og ansatte, gode relasjoner mellom barna og en bevisst og målrettet pedagogikk som gir plass til det enkelte barns initiativ og engasjement.

Barnehagen er barnas første trinn i utdanningsløpet. Utdanningsløpet er langt og læringsgnisten skal holde seg varm helt til videregående skole og enda lenger. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som utfordrer barna på områder der de har interesser, kunnskap og ferdigheter. Her spiller barnehagelæreren en avgjørende rolle. Barnehagelæreren har kunnskap om barns utvikling og hvordan barn lærer i samspill med andre gjennom lek.

Tidlig innsats er viktig. Skal en redusere frafall i videregående opplæring, må en betydelig innsats settes inn tidlig i utdanningsløpet. Barnehageplass i seg selv er ikke nok, det er kvaliteten på tilbudet som er avgjørende. Betydningen av kompetanse hos de ansatte i barnehagen er helt sentral for å kunne gi alle barn et godt grunnlag for utvikling og videre læring. Et kompetent personale gir omsorg og legger til rette for et tilpasset miljø som fremmer lek, læring og danning.

Å sørge for at barn som går i barnehage får muligheten til å leke, lære og utvikle seg i trygge omgivelser med omsorgsfulle voksne, har en positiv effekt for barnas psykiske helse. Barn som er trygge på seg selv er bedre rustet til å møte utfordringer senere i livet, både i skolehverdagen og på fritiden.

Kompetanse og kvalitet koster, men det er god økonomi for et samfunn å investere i god kvalitet i barnas første utdanning. Barnehager med kompetent personale og nok barnehagelærere er en av flere faktorer som er med på å forebygge frafall i videregående skole. Kunnskap kommer ikke av seg selv.

Powered by Labrador CMS