Overvekt hos barn og unge er en sterk voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.
Overvekt hos barn og unge er en sterk voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.

Tilbyr økt kompetanse om overvekt hos førskolebarn

Fedme er et økende helseproblem, også fra tidlig alder. Nå tilbyr Høgskolen i Østfold en ny videreutdanning spisset mot nettopp overvekt hos førskolebarn.

Publisert Sist oppdatert

De siste ti til tyve årene har det globalt sett blitt registrert en kraftig økning av overvekt hos barn og unge. Nå gjør Høgskolen i Østfold (HiØ) noe med det. Studiet har tittelen «Overvekt hos førskolebarn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn».

Det skriver HiØ i en pressemelding.

Studier viser en tydelig sammenheng mellom overvekt i førskolealder og overvekt i barne- og ungdomsårene. Fokus på forebygging blir derfor svært viktig. Det er enklere å etablere gode vaner for en tre- til fireåring enn å endre vaner hos en tenåring, og fagmiljøene har et økende fokus mot den aller yngste gruppen, førskolebarna.

Studiet er for alle som er i kontakt med førskolebarn og deres familier, som for eksempel helsesøstre og barnehagelærere. Helsestasjonen tar imot nær 100 prosent av alle førskolebarn og svært mange går i barnehage. Det vil si at både helsesøstre og barnehagelærere har en unik mulighet til å følge opp og veilede de aktuelle familiene.

Det er imidlertid noen barrierer; overvekt er et vanskelig og sensitivt tema både for familiene og fagpersonen. Det viser seg at familier med overvektige barn ofte ikke selv ser at barnet er overvektig, og undersøkelser viser at fagpersoner gruer seg for å bringe temaet på bane.

De føler at de mangler blant annet kunnskap og kommunikasjonsferdigheter samt at de mangler tiltro til at de skal kunne hjelpe familiene. Videreutdanningen vil bidra til å styrke den profesjonelles kommunikasjonsferdigheter og mestringsfølelse. Den har fokus på sosial ulikhet samt bevisstgjøring av egne holdninger i møte med overvektige barn og deres familier.

Les mer om studiet her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS