DEBATT

Det er aldri barns ansvar å stoppe overgrep, men det er vårt ansvar som voksne at barn gis et språk om kropp og seksualitet, slik at de er i stand til å fortelle det til noen, skriver innsenderne.

Vi må forebygge overgrep med åpenhet

Barnehagene trenger nasjonale retningslinjer for å forebygge overgrep, mener bachelorstudenter ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. 

Publisert

Flere kommuner har de siste årene gjort tiltak for å forhindre seksuelle overgrep i barnehager.

Som kommende barnehagelærere ser vi et betydelig behov for nasjonale retningslinjer og et regelverk som gjør det vanskeligere for voksne å begå overgrep, samt enklere for barn å fortelle om dem når de finner sted.

Vinduer i voksenhøyde

Et tiltak som har vært iverksatt i enkelte barnehager har vært å installere vinduer i voksenhøyde i dører inn til stellerom og toaletter. Dette mener vi er et skritt i riktig retning, som burde vært fulgt opp nasjonalt. Nå finnes det ingen regler eller byggeforskrifter som stiller krav til utforming av disse rommene i barnehagen.

Det bør komme et krav om innsyn til stellerom og toalett.

Vi har tro på at det vil bli vanskeligere for overgripere å gjemme seg unna med barn uten å bli oppdaget om barnehagen gjøres mer gjennomsiktig. Tiltaket bør innføres for å gi oversikt, samt for å trygge barn, foreldre og ansatte. For de ansatte vil det også være en trygghet med åpne forhold slik at alle ser alle, og at man dermed reduserer risikoen for å bli urettmessig mistenkeliggjort.

Kan ikke nok 

Vi hører stadig om både ansatte i barnehage og kommende barnehagelærere som mener de ikke kan nok om seksuelle overgrep.

For å kunne avdekke seksuelle overgrep er det vesentlig at barnehagepersonalet har kompetanse på dette området. Vi hører stadig om både ansatte i barnehage og kommende barnehagelærere som mener de ikke kan nok om seksuelle overgrep og hvordan man prater med barn om tematikken.

Det er sannsynlig at mange overgrep kunne vært avdekket atskillig tidligere om ansatte i barnehage hadde hatt høyere kompetanse på området. Å øke denne vil dermed være et viktig og naturlig tiltak på veien mot å forebygge overgrep.

Det bør stilles krav om at alle ansatte i barnehage må gjennomgå grunnleggende kurs om seksuelle overgrep og barns seksualitet.

For at barn skal fortelle om overgrep, er det vesentlig at de vet hva vold og overgrep er.

Vi må skape et barnehagemiljø der barn er trygge på egen kropp og seksualitet, og kunne tilby barna tolerante voksne som tør å snakke med barn om slik tematikk. Om man ikke tør å dele kunnskap om seksualitet, kan det i verste fall bidra til å gi overgripere handlingsrom ved at temaet holdes tabu- og skambelagt.

Dette gjør det enklere for en overgriper å true barn til å tie fordi de ikke har språk til å fortelle hva de utsettes for.

Det er aldri barns ansvar å stoppe overgrep, men det er vårt ansvar som voksne at barn gis et språk om kropp og seksualitet, slik at de er i stand til å fortelle det til noen.

Barn må læres at kroppen deres er kun deres, og de må lære hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt når det kommer til egen kropp. De må tidlig lære seg hva sex er og hvordan barn kommer til verden. Og de må lære navn på kjønnsorganene til både gutter og jenter.

Barn må også lære at noen voksne gjør seksuelle handlinger mot barn, og at dette er helt forbudt, for barn vet ikke at slike handlinger ikke er lov.

Barn vet heller ikke at selv om en voksen de stoler på sier at dette må holdes mellom oss, så er det faktisk ikke alle hemmeligheter som skal holdes. Det er vi som må lære barna forskjell på gode og vonde hemmeligheter, om forbudte handlinger og hvor det er lov for andre å ta på kroppene våre, slik at de tør å si ifra når overgrep skjer.

Vi må ikke lukke øynene

Et annet grep for å forhindre overgrep vil være å øke bemanningen i barnehagen. En bemanningsnorm er nødvendig for å sikre at det er nok voksne til stede til enhver tid, slik at ingen har mulighet til å ta barn til siden uten at noen oppdager det.

En større voksentetthet vil medføre mer trygghet for både barna, personalet og foreldre, samt at det også vil være med på å redusere de potensielle faremomentene med at det bare er en voksen på avdelingen ved åpning og stenging.

Det vil være vanskelig for en overgriper å utføre seksuelle handlinger mot et barn om man føler seg sett.

Vi må ikke være redde for å gi innsyn i barnehagen.

Vi må heller være redde for at mangelen på innsyn gjør at vi overser og lukker øynene for overgrep.

Innlegget ble først publisert på debattsidene til Bergens Tidende

Powered by Labrador CMS