Det er mange områder innen for barnehagesektoren som trenger å forskes mer på.
Det er mange områder innen for barnehagesektoren som trenger å forskes mer på.

Vil du forske på barnehagesektoren?

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådets utdanningsprogram lyser ut midler for å styrke miljøer innenfor barnehageforskningen.

Forskningsrådets utdanningsprogram (FINNUT) skal tildele midler til ett eller to kjernemiljøer som skal styrke den tverrfaglige barnehagerelevante forskningen. Miljøene skal bidra til å øke forskningskvaliteten, -kompetansen og -kapasiteten på feltet.

Forskningsmiljøene som får tildeling skal ha ambisjoner om å etablere seg internasjonalt som et faglig uavhengig, sentralt og toneangivende forskningsmiljø på feltet.

Utlysningen er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningsforskning, Kvalitet og relevans, der forskning om og for barnehager er ett av de prioriterte områdene.

Ordningen med støtte til kjernemiljøer er en tiårig satsing, men vil i første omgang opprettes for en periode på fem år. Etter fem år vil miljøene evalueres, og det vil bli vurdert om de skal videreføres.

Les mer om søknadsprosessen her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS