Måsøy kommune i Finnmark har 1 128 innbyggere og én barnehage med 35 barn, ifølge barnehagefakta.no.
Måsøy kommune i Finnmark har 1 128 innbyggere og én barnehage med 35 barn, ifølge barnehagefakta.no.

Vil ikke vente - innfører gratis barnehage fra årsskiftet

Fra 1. august neste år blir det gratis barnehage for alle 1–5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Men Måsøy kommune innfører ordningen allerede fra årsskiftet. Samtidig mener ordføreren i Bø at også Nordland burde vært inkludert.

Publisert Sist oppdatert

– I løpet av tre år har vi tapt 115 innbyggere, sier ordfører Bernth Sjursen (Ap) i Måsøy ifølge Finnmarksposten.

I et formannskapsmøte nylig ble det enstemmig vedtatt å innføre gratis barnehage fra 1. januar, noe som vil koste kommunen 790 000 kroner.

– Vi ønsker å sende ut et signal om at vi ønsker folk til kommunen, og hvis vi kan lykkes med å rekruttere noen i løpet av det første halvåret ved hjelp av dette vedtaket, så er det veldig hyggelig, sier Jan-Harald Lyder (H), ifølge avisen.

Ordføreren mener det er godt brukte penger:

– Vi sender et tydelig signal til omverden om at vi mener alvor. Lykkes vi med å bare få en familie hit i løpet av årets første måneder, så betaler det seg. Hvis ikke, så taper vi teoretisk de pengene, men har fått god markedsføring for summen.

Til behandling lå også saken om gratis SFO. Den saken ble sendt tilbake til administrasjon for ny utredning, da tallene ikke var korrekte. Det har sammenheng med at kommunen går over til helårlig SFO, mens utredningen baserte seg på dagens ordning, ifølge Finnmarksposten.

Gratis barnehage i tiltakssonen var en av nyhetene da regjeringen la fram sine endringer i statsbudsjettet i fjor høst.

I oktober i år foreslo Sametingsrådet å gjøre samiskspråklige barnehageplasser gratis også for familier bosatt utenfor regjeringens tiltakssone i Nord-Troms og Finnmark. De satte av 3 millioner kroner til dette tiltaket i sitt forslag til budsjett for 2023. Nylig ble forslaget behandlet og vedtatt av Sametinget, skriver NRK.

I dag melder blant andre NRK at også Bø kommune i Vesterålen i Nordland vil gjøre barnehagen gratis - i tillegg til flere andre allerede innførte tiltak som skal lokke flere innbyggere til kommunen.

– I forslaget til statsbudsjett har regjeringen bestemt at alle barnehageplasser i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark skal være gratis. Jeg har vanskelig å forstå hvorfor Nordland ikke også inkluderes i ordningen, sier ordfører Sture Pedersen i en pressemelding.

– Derfor innfører vi ordningen for egen regning fra neste år, sier ordfører Sture Pedersen i Bø.

Ifølge kommunen vil dette koste Bø 2.4 millioner kroner.


Powered by Labrador CMS