Administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup, møtte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fredag. Tema var bekymringsmeldinger fra medlemsbarnehagene.
Administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup, møtte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fredag. Tema var bekymringsmeldinger fra medlemsbarnehagene.

Ber Brenna trekke i nødbremsen

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier PBLs innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er svært viktig at statsråden er godt kjent med utviklingen i sektoren og det store omfanget av bekymringsmeldinger som kommer fra mange ulike medlemsbarnehager over hele landet. Derfor er vi veldig glad for at hun takket ja til å møte oss på kort varsel. I møtet oppfatter vi at statsråden lytter til det vi har å si, og da forventer vi også at hun tar innspillene våre med seg videre i arbeidet med finansiering og regulering av barnehagesektoren, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup etter fredagens møte hos Kunnskapsdepartementet.

Venter nye rapporter

Møtet med statsråden kom i stand på forespørsel fra interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen, som nå uttrykker sterk bekymring for den økonomiske situasjonen til medlemsbarnehagene.

– Vi er opptatt av at de enkeltstående og ideelle barnehagene har en bærekraftig og forsvarlig økonomi. Samtidig må vi sørge for et rettferdig regelverk som sikrer at de store kjedebarnehagene kan drives godt, og at offentlige tilskudd kommer barna til gode, og ikke blir til store overskudd som tas ut av barnehagene. Derfor er vi i gang med en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet. PBLs innspill vil bli tatt med videre inn i dette arbeidet. Til uka får vi også nye rapporter fra Telemarksforskning med oppdaterte tall om den økonomiske situasjonen for private barnehager. De ser jeg frem til å lese, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til Barnehage.no etter møtet.

Kontaktes hver uke

Schjelderup forteller at PBL og medlemmene lenge har vært bekymret for at 2022 vil være et ekstra krevende år økonomisk.

– Når vi nå er kommet til mai måned, ser vi at konsekvensene synes å være enda mer omfattende og alvorlige enn tidligere forutsatt. Hver eneste uke blir vi kontaktet av barnehager som ikke lenger tror de har grunnlag for videre drift. Og når dette skjer parallelt med at regjeringen jobber med reguleringer og lovendringer som ytterligere vil forverre situasjonen for mange barnehager, er det viktig at statsråden har så oppdatert kunnskap som mulig om hva som er realitetene ute i sektoren, sier han.

– Ubotelig skade

– Ingen er tjent med at de endringene som kommer gjør at vi mister mange velfungerende og gode private barnehager, som ellers burde hatt livets rett. Men det er det som skjer der ute nå. Og når dette først skjer, er det skjedd en skade som ikke lar seg rette opp. Derfor må kunnskapsministeren trekke i nødbremsen og sette eventuelle nye innstramminger på vent frem til man har sett effekten av det som allerede er innført, fortsetter Schjelderup.

– Vi ønsker også dialog med statsråden om hvordan vi sammen kan sikre tilstrekkelig bærekraft og forutsigbarhet i dagens situasjon med økt uforutsigbarhet og nedgang i tilskudd. Dessverre er det nå private barnehager som er nødt til å avvikle driften på grunn av lavere tilskudd og uforutsigbar økonomi. Og vi frykter at dette vil eskalere i tiden som kommer, tilbakemeldinger fra medlemmene tyder i alle fall på det.

Powered by Labrador CMS