Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.
Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.

Nytt nederlag for KS og Sarpsborg kommune

Kunnskapsdepartementet har avvist det siste forsøket fra KS og Sarpsborg kommune på omkamp i saken om beregning av pensjonskostnader.

Publisert Sist oppdatert

«Sarpsborg-saken» fikk mye oppmerksomhet i fjor vinter og vår, etter måten Sarpsborg, med støtte fra KS, valgte å basere tilskuddsutmålingene på.

Bakgrunnen for konflikten er uenighet om utregning av pensjonskostnader i forbindelse med beregning av tilskudd til private barnehager. Barnehagene har fått tilskudd ut fra kommunens generelle pensjonskostnader, men Sarpsborg kommune mener tilskuddet bør baseres på de reelle pensjonskostnadene til ansatte i de kommunale barnehagene.

Det er en utregningsmetode som fikk medhold hos Fylkesmannen, men vedtaket ble senere omgjort av Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet (KD) har støttet direktoratets vurdering om at kommunen ikke har anledning til å beregne egen pensjonspremie for ansatte i kommunale barnehager — fordi det ikke gir uttrykk for kommunens faktisk førte pensjonsutgifter.

Avvist

I et prosessvarsel til KD i mars, varslet kommunen og KS søksmål for å få bekreftet at måten kommunen har beregnet pensjonsutgifter i driftstilskuddsgrunnlaget til ikke-kommunale barnehager, er lovlig.

Sarpsborg kommune mener deres beregning av pensjonskostnader til barnehageansatte er reell, og at de har tapt nærmere 17 millioner kroner de tre siste årene på statens overprøving.

Klagen er nå blankt avvist av KD, som dermed stopper all videre utvikling i saken. KS ønsker per i dag ikke å si noe om hvorvidt de nå aksepterer Utdanningsdirektoratets vedtak av 17. mars 2014.

Ikke søksmålskompetanse

I svaret fra KD heter det at en kommune som opptrer i egenskap av offentlig myndighet, ikke kan påklage vedtak truffet av et annet forvaltningsorgan, og heller ikke reise søksmål om gyldigheten av et annet organs vedtak.

I svaret heter det videre at:

«Kunnskapsdepartementet har kommet til at det ikke foreligger grunner til å endre vårt standpunkt om å ikke omgjøre Utdanningsdirektoratets vedtak av 17. mars 2014. Kunnskapsdepartementet er av den oppfatning at KS og Sarpsborg kommune ikke har søksmålskompetanse i denne saken og bestrider i alle tilfelle en påstand om at Utdanningsdirektoratets vedtak av 17. mars 2014 ikke bygger på korrekt rettsanvendelse.»

Har kontaktet kommunen

KS ønsker ikke og kommentere saken utover det at de er i kontakt med kommunen.

– Vi har kontakt med Sarpsborg kommune om saken og har dette til vurdering. Vi har ingen konklusjon i saken ennå og vil vite mer om rundt tre uker, sier spesialrådgiver i KS, Katrine Stegenborg Teigen.

Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen synes dette er merkelig oppførsel av både Sarpsborg kommune og KS.

– Jeg er veldig overrasket over ressursbruken til kommunen og KS i denne saken. Hele denne prosessen svekker tilliten til både kommunene og demokratiet.

Trenger ny modell

Han mener at denne saken bare viser at dagens finansieringssystem er ubrukelig, og må erstattes med en ny og enklere modell snarest.

– KS og kommunene burde bruke ressursene på å få på plass en ny modell som er best mulig, fremfor å sloss med et system som har svakheter i alle retninger og som beviselig ikke har bærekraft, sier Olsen.

Saken har stor prinsipiell interesse for norsk kommunesektor. Før direktoratet satte foten ned for Sarpsborg kommunes praksis, oppfordret KS kommunene til å beregne tilskuddene til private barnehager på samme måte. Noe som ville fått voldsomme økonomiske konsekvenser for barnehagesektoren.

Powered by Labrador CMS