Elin Kirsti Lie Reikerås er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger og sitter i ledergruppa til forskningssenteret Filiorum.
Elin Kirsti Lie Reikerås er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger og sitter i ledergruppa til forskningssenteret Filiorum.

– Målet er å utarbeide en verktøykasse barnehagene kan bruke for å fremme lek, tilhørighet og kommunikasjon

Barns tilhørighet, språkarbeid i barnehagen og bruk av e-bøker er blant temaene det forskes på ved det nye senteret for barnehageforskning, Filiorum.

Publisert

Snaue ett år etter at Filiorum – et eget senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger – hadde sin offisielle åpning, er det flere prosjekter på gang. Det opplyser en av senterets arbeidspakkeledere, professor Elin Kirsti Lie Reikerås.

– Målet vårt er å utarbeide verktøy barnehagene kan bruke for å fremme lek, tilhørighet og kommunikasjon. Verktøy som kan bidra til å heve kvaliteten i barnehagene, sier professoren.

Tverrfaglig samarbeid

Over 60 forskere er tilknyttet senteret som har fått finansiering av Forskningsrådet for fem år.

Forskerne tilhører ulike enheter ved universitetet: Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS, Fakultet for utøvende kunstfag og Institutt for sosialfag.

– Vi har delt oss inn i tre arbeidspakker hvor vi jobber ut fra målet vårt om å øke kvaliteten i den mangfoldige barnehage gjennom lek, tilhørighet og kommunikasjon, forteller Reikerås.

– Innenfor disse områdene har vi en del prosjekter som allerede var i gang før senteret åpnet, deriblant Stavangerprosjektet og Agderprosjektet, som nå er i avslutningsfasen, og prosjektet Lekbasert Læring som er kommet godt i gang og er en oppfølging av Agderprosjektet. Samtidig har vi planer om å starte opp flere nye prosjekter, forteller hun.

Ingunn Størksen (midten) leder Filiorum sammen med Marit Alvestad (venstre) og Elin Kirsti Lie Reikerås (høyre). Her fra den offisielle åpningen av senteret 15. august i fjor.
Ingunn Størksen (midten) leder Filiorum sammen med Marit Alvestad (venstre) og Elin Kirsti Lie Reikerås (høyre). Her fra den offisielle åpningen av senteret 15. august i fjor.

Forsker på e-bøker

– Det vi har jobbet med i de tre gruppene i den første fasen, er å finne ut hvordan det er der ute i barnehagene. Hva er det behov for innenfor de forskjellige områdene? sier Reikerås, og fortsetter:

– Noen prosjekter er forbi utforskningsfasen og har begynt å utvikle verktøy.

I prosjektet VEBB (2017-2020), som er støttet av Norges forskningsråd, undersøker forskere hvorvidt det å lese e-bøker for barn kan være like bra i språkstimuleringen som papirbøker. I prosjektet studeres bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen.

– Forskerne undersøker blant annet om det er forskjeller på hvordan barn og voksne kommuniserer når de leser på nettbrett og når de leser på papir. Oppfører barna seg annerledes? Blir det stilt spørsmål på samme måte fra de voksne? Stiller barna annerledes spørsmål når det leses på brett sammenlignet med papir? Målet er å utvikle en app som barnehagelærere kan bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing, forteller Reikerås.

– Det har blitt litt slik at enten synes man det er veldig bra eller ikke bra å jobbe med nettbrett i barnehagen, men det trenger ikke være enten eller. Det er hvordan man bruker nettbrettene som er av betydning. Derfor mener vi det er viktig å forske på bruk av digital teknologi i barnehagen, sier hun.

Undersøkelse om språkarbeid

For tiden jobbes det også med et prosjekt om kartlegging av språkarbeid i barnehagene, forteller professoren.

– Dette går både på hvordan man jobber med språk generelt med alle barn, men også på språkarbeid spesielt i forhold til barn som har utfordringer med språket. Ønsket er også å undersøke hva barnehagene gjør, for eksempel når de ser at et barn strever med språket. Klarer de å fange det opp, klarer de å sette i gang tiltak og hvordan driver de forebygging? sier Reikerås.

Hun forteller at det jobbes med en spørreundersøkelse som etter planen skal sendes ut i høst.

– Undersøkelsen piloteres før sommeren og skal senere sendes ut til alle barnehager, sier forskeren.

Barns tilhørighet

Senteret er også involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter, opplyser Reikerås. Blant annet prosjektet Politics of belonging, om barns tilhørighet i barnehagen.

– Prosjektet er støttet av NordForsk. Både Norge, Sverige, Finland, Island og Nederland er med. Forskerne ser på hva rammeplanene og lov sier om tilhørighet for barn i barnehagen i de ulike landene. De har også vært ute i barnehager og observert for å se hvordan det faktisk er, om alle barnehagebarn får være med i leken, forteller Reikerås.

Et annet internasjonalt prosjekt senteret deltar i er Starting Strong i regi av OECD.

Starting Strong er en spørreundersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager over hele verden. Hensikten er å kartlegge trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis. Blant temaene som undersøkes er: Faglig og yrkesmessig utvikling, arbeidsoppgaver, praksis i barnehagen, syn på barns utvikling, arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben, samarbeid og ledelse.

– Det er samlet inn data og de første resultatene kommer i høst, forteller Reikerås.

Inviterer til konferanse

Senere i år inviterer Filiorum til konferanse ved Universitetet i Stavanger. Norsk barnehageforskningskonferanse går av stabelen 16. og 17. oktober.

– Vi arrangerer konferansen i samarbeid med BARNkunne, vårt søstersenter ved Høgskulen på Vestlandet. Under konferansen kommer vi til å presentere en del resultater fra forskningen vår og det vil også komme forskere fra andre nordiske land, forteller Reikerås, som ønsker barnehagefolk fra hele landet velkommen.

Powered by Labrador CMS