Barn liker gjerne få ingredienser, der man kan tilsett én og én ny grønnsak eller frukt om gangen.
Barn liker gjerne få ingredienser, der man kan tilsett én og én ny grønnsak eller frukt om gangen.

Fireåringer spiser for lite frukt og grønt

Inntaket av frukt og grønt er for lavt og mettet fett for høyt, viser resultater fra en ny kostholdsundersøkelse blant fireåringer.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid med Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og Mattilsynet publisert en ny rapport med tall fra den tredje nasjonale kostholdsundersøkelsen blant barn og unge; Ungkost 3.

Formålet med undersøkelsen er å få svar på om barns kostvaner er i tråd med de offisielle anbefalingene samt å følge utviklingen over tid. I juni i fjor la instituttet fram data for 9- og 13-åringer. Nå er analysene av fireåringers kosthold klare.

Se hele rapporten her.

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og begrensede mengder med bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Fireåringene som deltok i undersøkelsen hadde i stor grad et kosthold i tråd med kostholdsrådene, men det peker seg ut noen klare svakheter: Barna spiser fortsatt for lite frukt og grønnsaker.

– Ni av ti oppfylte ikke anbefalingene, sier forsker ved FHI, Kristin Holvik.

Vitamin D må opp

Fireåringene spiser også for mye mettet fett. Kjøttprodukter som for eksempel pølser og kjøttdeig, og fete meieriprodukter som smør og ost, var matvarer som bidro mest til mettet fett i kosten.

Inntaket av vitaminer og mineraler var stort sett bra, bortsett fra vitamin D, som var lavere enn anbefalt.  Viktige kilder til vitamin D er fisk og fiskeprodukter, spesielt fete fiskeslag, og spisefett som er tilsatt vitamin D (smør og margarin). I tillegg er tran og andre kosttilskudd en viktig kilde til vitamin D.

Inntaket av sukker var på ni prosent av barnas totale energiinntak, noe som betyr at inntaket ikke overskred anbefalt grense på ti prosent.

Skjev deltakelse

Kun 20 prosent av de spurte svarte på undersøkelsen (399 familier). Blant deltakerne er det en klar overvekt av familier hvor foreldrenes utdanningsnivå er høyere enn gjennomsnittet i befolkningen. Andre undersøkelser viser at barn av foreldre med høy utdanning har lavere sukkerinntak og høyere frukt- og grønnsaksinntak enn barn i familier der foreldrene har kort utdanning.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Vi må derfor ta noen klare forbehold når det gjelder resultatene fra denne undersøkelsen. Blant annet tror vi at resultatene når det gjelder sukker ikke harmonerer med gjennomsnittet for fireåringer i Norge, påpeker Holvik.

Hun legger til at utfordringer knyttet til for lite frukt og grønnsaker og for mye mettet fett kan være enda større i befolkningen sett under ett enn det som er vist i denne undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS