Det er tomme lekeplasser i mange av landets barnehager akkurat nå. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Det er tomme lekeplasser i mange av landets barnehager akkurat nå. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Hevder at sommerstengte barnehager bremser utviklingen i distriktene

- Stengte skoler og barnehager er et hinder for tilflytning, og for at unge, nyutdannede blir boende i distriktet, sier Mai Bakken, daglig leder av Norsk Fjellsenter i Lom.

Publisert

Gjennom avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD) gir hun uttrykk for at ordninger som sommerstengte barnehager og fire dagers skoleuke for de minste barna både bremser utvikling i distriktene og er til hinder for likestilling i yrkeslivet.

– Vi må modernisere det offentlige tilbudet i distriktene slik at vi trekker til oss den arbeidskraften vi ønsker oss. Slik det er lagt opp i dag, må arbeidstakere med små barn jobbe deltid eller skaffe seg privat barnepass. Det er en gammeldags måte å organisere arbeidslivet på. Stengte skoler og barnehager er et hinder for tilflytning, og for at unge, nyutdannede blir boende i distriktet, sier Bakken til GD.

- Vesentlig forskjell

Det er i barnehageloven ingen regulering av ferie for barnehagebarn.

Men der barnehagene ikke har sommerstengt, stiller barnehager gjerne - gjennom sine vedtekter - krav om at barna skal ha et visst antall uker sammenhengende ferie fra barnehagen i løpet av skoleferien.

– Jo, men i byene er det lagt opp mer familievennlig slik at familiene selv kan velge når de vil ta ferie sammen. Det er en vesentlig forskjell, sier Bakken til gd.no.

Hun mener sommerstengte barnehager og fire dagers skoleuke særlig får negative følger for kvinnelige arbeidstakere. Bakken peker på at det statistisk sett er flest kvinner som trapper ned på stillingsprosenten hvis enten mor eller far skal jobbe deltid.

–Dette mener jeg kommunene må ta på alvor, sier hun.

Oppbevaring eller pedagogisk virksomhet?

GD har undersøkt barnehagetilbudet om sommeren i 13 kommuner. I seks av dem opplever foreldre og barn å møte stengte dører i to-fire uker hver sommer.

Ola Helstad, administrasjonssjef i Lom kommune, sier til avisa at han langt på vei har forståelse for utspillet.

Fungerende rådmann i Vågå, Jan-Egil Fossmo, gir også uttrykk for at han forstår problemet, men ser likevel annerledes på saken.

– Hvis vi skal ha sommeråpen barnehage, må vi samle barn fra ulike barnehager på ett sted. Det betyr at de ansatte kanskje ikke kjenner ikke barna, og at det kan være stor forskjell på barnas alder. Da vil tilbudet fort få mer preg av barnepass og oppbevaring enn av pedagogisk virksomhet, sier Fossmo til GD.

Powered by Labrador CMS