Advokat i PBL, Cathrine Berntsen.
Advokat i PBL, Cathrine Berntsen.

Ferie og sykdom - dette har du krav på

Kjenner du rettighetene dine om du blir syk før eller i ferien?

Publisert Sist oppdatert

Ferien er rett rundt hjørnet og for mange er planene lagt for lenge siden. Men hva skjer dersom du blir sykmeldt rett i forkant av ferien, eller blir syk etter at ferien har startet? Har du krav på å få ferien igjen senere eller er den å anse som tapt? Advokat i PBL, Cathrine Berntsen gir deg svaret.

Når du er syk før ferien starter?

– Dersom en arbeidstaker er helt arbeidsufør før ferien, kan den ansatte kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Men det er tre vilkår som må være oppfylt før man kan fremsette et krav om å få tilbake ferien.

* Arbeidstakeren må være 100 prosent sykmeldt den dagen ferien skulle startet. Dersom den ansatte kun er delvis arbeidsufør trer ikke retten inn. Man kan heller ikke gjøre krav på ny ferie ved sykdom hos andre enn arbeidstakeren, for eksempel ektefelle eller barn.

* Arbeidstakeren må kreve utsettelse av ferien senest siste arbeidsdag før ferien. Krav kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

* Arbeidstaker må fremlegge legeerklæring

Når du blir syk i ferien?

Blir du helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Men før dette kravet kan tre inn må følgende tre vilkår være oppfylt:

* Arbeidstakeren må være 100 prosent sykemeldt. Dersom arbeidstaker kun er delvis arbeidsufør, har man ikke rett til utsatt ferie. Sykdom hos andre enn arbeidstaker - for eksempel hos ektefelle eller barn - gir heller ikke rett til utsettelse av ferien.

* Kravet om utsettelse av ferien må fremsettes «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien.

* Arbeidstaker må fremlegge legeerklæring.

Ifølge Cathrine Berntsen skal den utsatte ferien i utgangspunktet avvikles i samme ferieår som den planlagte ferien var satt opp, når du er helt eller delvis frisk.

– Det er imidlertid viktig å merke seg at ferie som utsettes i hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september, ikke kan kreves avviklet i den samme perioden. For øvrig bestemmer arbeidsgiver når den utsatte ferien skal avvikles i medhold av ferielovens bestemmelser og alminnelig styringsrett, forklarer Berntsen.

All lovfestet ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret på grunn av sykdom, overføres til neste ferieår. I henhold til tariffavtalen har ansatte krav på fire avtalefestede feriedager i tillegg til den lovfestede ferien på fire uker og én dag. Disse dagene kan betales ut.

Powered by Labrador CMS