Advokat Hans Are Nyheim i PBL.
Advokat Hans Are Nyheim i PBL.

Kommune vurderer søksmål mot private barnehager

Fauske kommune gjorde en feil ved beregning av tilskudd til de private barnehagene. Nå vurderer kommunen rettslig skritt for å få tilbakebetalt pengene.

Publisert Sist oppdatert

Det dreier seg om totalt 2,3 millioner kroner som Fauske kommune hevder er utbetalt for mye i tilskudd til de private barnehagene. Kommunen har sendt prosessvarsel til de private barnehagene for å kreve tilbake pengene.

– Det vil i så fall være første gang i historien at en kommune saksøker barnehager i egen kommune. Det er oppsiktsvekkende og sier litt om hvor mye kaos det egentlig er med dagens system for finansiering av private barnehager, sier konsernadvokat i PBL, Hans-Are Nyheim.

PBL hevder på vegne av de private barnehagene at kommunen ikke har anledning til å kreve tilbakebetalt penger når det er kommunen selv som har gjort feil.

I god tro

– Kommunen fikk ikke medhold av fylkesmannen og vi mener både forskriften og regelverket er klar på dette området. Dette er penger barnehagene har mottatt i god tro og fordelt gjennom hele barnehageåret, hevder konsernadvokaten.

Det var i 2013 at Fauske kommune gjorde feil da den skulle beregne tilskuddet til de private barnehagene.

For mens kommunen i budsjettet hadde tatt høyde for at alle treåringene i kommunen skulle regnes som små i de sju første månedene og store i de fem siste månedene, ble tilskuddet utbetalt som om alle treåringene var små hele året. Noe som ga et høyere tilskudd til de private barnehagene.

Krav halvannet år etter

Da kommunen oppdaget feilen, krevde den tilbakebetaling fra barnehagene. Kravet kom halvannet år etter at tilskuddet var fastsatt.

– Barnehagene har forholdt seg til det beløpet de fikk tildelt i 2013 og har fordelt disse pengene ut over barnehageåret. At kommunen kommer halvannet år etter og skal justere tilskuddet og kreve tilbake penger, illustrerer hvor håpløs og uforutsigbar dagens finansieringsmodell er, påpeker Nyheim.

Saken i Fauske er enestående ettersom kommunen faktisk vurderer å gå til sak mot barnehagene. Men kaos rundt beregning og fordeling av tilskudd, er etter hvert blitt et av de områdene PBL bruker mest ressurser på.

Trenger ny finansiering

Men nå kan det bli en slutt på mange av de mange utfordringene som både kommuner og private barnehager sliter med.

Utdanningsdirektoratet sendte nylig ut to ulike modeller for finansiering av private barnehager på høring. Én av disse skal tre i kraft 1. januar 2016.

Den ene er en justering av dagens kompliserte modell. Den andre er en ny og enkel finansieringsmodell der kommunen skal bruke en nasjonalt beregnet sats og justere for den vedtatte bemanningen i den enkelte kommune.

  • Sjekk tilskudd og bemanning i din kommune på enbedrebarnehage.no. 
  • To finansieringsmodeller er ute på høring – én av dem skal tre i kraft 1. januar 2016: Se filmen her.

– Også mange kommuner fortviler over et svært komplisert beregningssystem, som selv ikke de forstår å bruke. Dette resulterer i mange feil, som igjen rammer barnehagene i form av at de må vente i lang tid på å få et korrekt tilskudd. Mange barnehager har fått tre-fire forskjellige satser for tilskudd å forholde seg til i løpet av ett barnehageår og må vente flere år på korrekt tilskudd, sier Nyheim i PBL – og legger til:

– Med en ny modell for finansiering vil barnehagene slippe denne uforutsigbarhet og modellen er så enkel at kommunen vil frigjøre betydelige ressurser som de i dag må bruke på beregninger og klagesaker, sier konsernadvokaten i PBL.

– Ikke gjort feil

Rådmann Even Ediassen i Fauske avviser at de har gjort en feil. Han sier barnehagene kan unngå å havne i retten dersom de gjør opp for seg.

– Vi trenger ikke å gjøre dette dersom de private barnehagene betaler tilbake det de er skyldig. Det har de i lang tid fått muligheten til å ordne opp i, sier han til NRK.

– Vi har skrevet både til Fylkesmannen og PBL og gitt et forhåndsvarsel om hva vi har tenkt å gjøre. Vi avventer et svar fra PBL og Fylkesmannen, og gjør ingenting før vi har fått et svar fra dem, sier Ediassen til NRK.

Powered by Labrador CMS