Mener det er for lite fagspråk i barnehagene

Forskere ønsker å styrke fagspråket blant barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

I følge førstelektorene Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har styrer et spesielt ansvar for at barnehagelærere benytter fagspråk når de analyserer og reflekterer over praksis i barnehagen. Dette er viktig fordi de da bruker kunnskapsgrunnlaget fra utdanningen.

– Fagspråket er viktig i forhold til å bevare og utvikle en profesjon, sier Larsen til hioa.no.

Les hele saken her.

– I arbeidet i barnehagen må barnehagelærerne støtte seg på kunnskapsgrunnlaget de har fått gjennom utdanningen, fortsetter Slåtten.

Vil styrke fagspråket

Både Larsen og Slåtten er sosiologer og opptatt av pedagogisk ledelse på styrernivå. Larsen leder Styrerutdanningen som er en videreutdanning i ledelse for styrere i barnehagen, og Slåtten er undervisningsansvarlig på samme studie.

De to har undersøkt barnehagestyrernes profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelærernes bruk av fagspråk.

Etter den kraftige barnehageutbyggingen de siste ti årene har i dag rundt en tredel av de ansatte i barnehagen utdanning som barnehagelærer.

Utenkelig i andre profesjoner

Det viktigste i undersøkelsen har vært å finne ut hva styrerne mener de kan gjøre for å styrke fagspråket. Svært få av styrerne har tenkt over rollen de kan ha med hensyn til at fagspråket brukes i fortolkningen av pedagogisk praksis.

– I de fleste profesjoner er det utenkelig å ikke bruke fagspråket, sier Larsen.

Nå skriver begge to kapitler i en svensk antologi om styrerrollen, som etter planen skal komme ut i 2018. Larsen ser på hva styrere tenker rundt sin lederrolle og hvordan de utfører rollen, spesielt når det gjelder det pedagogiske lederansvaret.

Fra 2011 har høgskolen tilbudt Styrerutdanning som er en videreutdanning i ledelse for barnehagestyrere. Både Larsen og Slåtten mener at styrerutdanningen gir styrerne kompetanse til å bli bedre ledere og til å kunne utvikle sine organisasjoner.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS