DEBATT

Private barnehager kritiseres ofte for å ta ut utbytte.
Private barnehager kritiseres ofte for å ta ut utbytte.

Fagforbundets medlemspenger til privat profitt

– Fagforbundet bruker betydelige beløp fra medlemmenes kontingent på leie av lokaler fra private selskaper. Dette er penger som skulle kommet medlemmene til gode, men som i stedet havner i lommene til «eiendomsbaroner», skriver administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Fagforeninger – som Fagforbundet – og enkelte politiske partier kritiserer med jevne mellomrom private barnehager fordi de mener de offentlige midlene barnehagene mottar i for stor grad havner i lommene til private eiere.

Vi i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er ikke bekymret for kritikken, eller for at private tjener penger, all den tid alle undersøkelser og all forskning tilsier at eiere og ansatte i private barnehager leverer et minst like bra barnehagetilbud som offentlige barnehager.

Men når Fagforbundet er prinsipiell motstander av at private tjener penger, så bør de også gå i seg selv. Deres medlemmers penger går nemlig også til opparbeidelse av betydelig kapital hos privatpersoner når forbundet leier kontorer til sine ansatte.

Det samme gjelder kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som leier bygg av private.

Det kan være gode grunner for det offentlige, Fagforbundet og andre arbeidstakerorganisasjoner å leie fremfor å eie. Én slik grunn kan være at det er mer lønnsomt. Det er kostnadsbesparende og gjør at de kan etablere virksomhet som ellers ikke ville vært lønnsom å etablere.

Så lenge dette er mer kostnadseffektivt og gir mer igjen for pengene, er det fornuftig at dette systemet opprettholdes. Alle parter tjener på det. Samfunnet får skatt av gevinsten og verdier ivaretas.

Som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 1.950 private barnehager i hele Norge, vet vi at det i sektoren finnes eiere som disponerer egne lokaler, mens noen leier av private og andre igjen av kommunen.

Felles for de som leier og de som eier selv, er at de er opptatt av at lokalene de har skal tas godt vare på for å sikre godt og trygt arbeids-, omsorgs- og læringsmiljø for barn og ansatte, og at lokalene skal være presentable for besøkende.

Private eiere vet at lokaler som ikke tas vare på er lite attraktive, gir lav husleie og kan være vanskelig å leie ut. Jo bedre utleier ivaretar lokalene, desto større verdier opparbeider selskapet som eier seg.

Det har vært private barnehager i drift i Norge siden 1837, med det er først de siste 30 årene at det har vært en betydelig utbygging av private barnehageplasser. Spesielt etter barnehageforliket i 2002 har fremveksten av private barnehager vært stor.

Ved utgangen av 2015 var det, ifølge SSB, 3.251 private barnehager i Norge (av totalt 6.087) med i underkant av 140.000 barn. Flere undersøkelser viser at private eiere jevnt over – både i barnehagesektoren og ellers – tar bedre vare på bygningene sine enn det offentlige.

I så tilfelle er det ingen overraskelse at verdien på private bygg er større enn verdien på offentlige. Og det er da heller ingen overraskelse at foreldrene i undersøkelse etter undersøkelse er vesentlig mer fornøyd med kvaliteten på private barnehagebygg enn kommunale barnehagebygg.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Vårt ønske, og samfunnets mål, må helt klart være at alle foreldre skal ha barna sine i barnehagebygg de kan være fornøyde med, uavhengig av om barnehagen er privat eller offentlig.

Hvis barnehagesektoren lykkes i å nå det målet, kan gjerne de som har bidratt til det sitte igjen med mer enn knapper, glansbilder – og en adelig tittel.

Powered by Labrador CMS