Kvalavåg barnehage ligger i samme bygning som Kvalavåg montessoriskole.
Kvalavåg barnehage ligger i samme bygning som Kvalavåg montessoriskole.

Liten kjede ønsker å få nytt liv i Kvalavåg barnehage - kommunen sier nei

Det er åtte kilometer til nærmeste barnehage, men overkapasitet av barnehageplasser i kommunen. Derfor sier flertallet av politikerne i Karmøy fortsatt nei til at Små barnehager AS kan få tilskudd til ny drift i konkursrammede Kvalavåg barnehage.

Publisert

Det var 4. oktober 2017 at konkursen var et faktum etter at eierne, Kvalavåg velforening, innså at barnehagen ikke klarte å dekke sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfalt.

Selskapet Små Barnehager AS sto kort tid senere klar til å sette i gang ny drift i barnehagen etter initiativ fra foreldre lokalt. Små Barnehager AS har spesialisert seg på barnehagedrift i mindre skala og driver seks små barnehager i Haugesund og Karmøy.

Men politikerne i Karmøy har ikke tro på prosjektet og sa i fjor høst nei til å betale driftstilskudd til ny barnehagedrift.

Ny behandling

Etter flere runder med klager, har Fylkesmannen fastslått at kommunen har gjort feil i saksbehandlingen. Saken kommer derfor opp enda en gang denne høsten.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur ble tommelen denne uka på ny vendt ned for Kvalavåg barnehage, skriver Karmøy-nytt.

Hovedutvalgets leder Aase Simonsen (H) argumenterte ifølge nettavisa for at det er økonomisk risiko å etablere nye barnehager når det allerede er overkapasitet i kommunen. Hun mente det kunne få store konsekvenser for tilbudet og økonomien.

– Det gir en god begrunnelse til å si nei til tilskudd, sa Simonsen.

Rådmannen: Uhensiktsmessig

I rådmannens saksframlegg heter det:

"Forutsatt at Kvalavåg barnehage klarer å driftes økonomisk, slik at barnehagen ikke må legges ned, vil barna på Kvalavåg mest sannsynlig få plass i barnehagen og kunne gå der frem til de begynner på skolen, med den effekten det kan ha for å etablere vennskap som vil kunne gi positive virkninger for trivsel og læring. Dette er et argument administrasjonen har en viss forståelse for, men kostnadssiden gjør likevel at det ikke kan være avgjørende. Kommunen har ikke lagt opp til et barnehageløp hvor alle barn gis en rett til å gå i barnehage med de samme barna som de skal begynne på skole med. Kommunen er stor i areal med spredt bebyggelse og det vil derfor være uhensiktsmessig å etablere barnehager i hver bygd og grend."

Frykter at effektiviteten går ned

Rådmannen peker på at en overetablering i sonen hvor Kvalavåg barnehage ligger, vil kunne føre til ledige plasser i andre kommunale og private barnehager. Dette vil ifølge rådmannen kunne virke negativt inn på barnehagenes økonomiske robusthet.

"I tillegg vil lavere kostnadseffektivitet innen kommunal barnehagesektor medføre høyere tilskuddssats og høyere tilskudd til drift av de private barnehagene. Den samlede effektiviteten med hensyn til drift av barnehage i Karmøy kommune vil normalt gå ned", heter det i saksframlegget.

Karmøy betaler i år 174.185 kroner i tilskudd for en småbarnsplass. Dette er ifølge PBLs faktaside enbedrebarnehage.no nest lavest i landet.

  • Rådmannens innstilling om avslag på søknaden ble vedtatt med fem mot fire stemmer i utvalget. Saken skal opp i formannskapet 29. oktober.
Powered by Labrador CMS