En ny studie viser sammenheng mellom å spise feit fisk og hvor fort barna jobbet kognitivt. Illustrasjonsfoto: Gettyimages
En ny studie viser sammenheng mellom å spise feit fisk og hvor fort barna jobbet kognitivt. Illustrasjonsfoto: Gettyimages

Ny studie: Barn som spiser feit fisk har bedre kognitive evner

Mens halvparten av barnehagebarna fikk kjøtt, fikk de andre sild og makrell. Det viser seg at jo mer fisk barna spiste, jo større ble evnen til å jobbe raskt. 

Publisert

Det viser seg i en studie gjort på i alt 232 barnehagebarn i regi av Havforskningsinstituttet. Studien ble omtalt av Dagbladet i dag. 

– Dette er det første studiet der feit fisk versus kjøtt er benyttet til å undersøke læreevne hos barnehagebarn. I studier der omega-3 tilskudd er benyttet, er resultatene sprikende og tyder på at en positiv effekt er mest framtredende hos barn med nedsatte kognitive evner. At vi observerte en liten effekt hos friske barn med god ernæringsstatus etter at vi tok hensyn til hvor mye fisk og kjøtt barna spiste i løpet av en angitt periode, er derfor interessant, sier forsker Jannike Øyen ved Havforskningsinstituttet, som har vært sentral i undersøkelsen, til Dagbladet. 

Barna var i alderen fire til seks år. De spiste enten feit fisk (sild/ makrell) eller kjøtt (kylling/storfe/lam) til lunsj tre ganger i uken i 16 uker. 

Barnas kognitive evner ble testet med WPPSI-metoden før og etter forsøksperioden. Både språklige evner, hukommelse, hastighet, øye-hånd-koordinering og evnen til å tolke ulike geometriske figurer ble undersøkt.

Jo mer jo bedre

I utgangspunktet viste seg at det ikke var forskjell på gruppene som spiste kjøtt eller fisk.

Men da forskerne veide maten til barna før og etter hvert måltid, så de at barna i fiskegruppen skåret noe høyere på de kognitive testene. 

– Jo mer fisk de spiste jo større var denne økningen. Hos kjøttgruppen så vi ikke en slik endring, sier Øyen i intervjuet.

– I resultatene våre ser vi spesielt en forbedring hos fiskegruppen på tester som viser barnets evne til hurtighet. Evnen til å jobbe raskt økte mer i fiskegruppen sammenliknet med kjøttgruppen med økt inntak, sier Ingrid Kvestad, forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse, og en av forskerne bak studien til Dagbladet.

Fant sammenheng med DHA

Etter at spiseforsøkene var over, analyserte forskerne blodprøvene til barna for å finne en mulig forklaring på forbedringen som barna i fiskegruppen hadde på testen.

– Vi så på mange forskjellige næringsstoffer for å finne en mulig sammenheng med økningen vi så, og fant ut at noe av forbedringen skyldes omega-3-fettsyren DHA, sier Øyen.

Sild og makrell er feit fisk som inneholder mye marine omega-3-fettsyrer. DHA er en marin omega-3-fettsyre som er viktig for hjernen og synet vårt. I tillegg er den viktig for utviklingen av hjernen de første leveårene.

Powered by Labrador CMS