Det europeiske utviklingsprosjektet «AutoSTEM» handler om å bruke mekaniske leker i arbeidet med realfag i barnehagen.
Det europeiske utviklingsprosjektet «AutoSTEM» handler om å bruke mekaniske leker i arbeidet med realfag i barnehagen.

– Kreativ tenkning og problemløsning henger tett sammen med realfag

Når barn er med på å sette sammen mekaniske leker, kan de utvikle både ferdigheter og kompetanse i problemløsing, samarbeid og kreativitet, i tillegg til at de utforsker realfag, mener førsteamanuensis Oliver Thiel. Han deltar i et europeisk utviklingsprosjekt om bruk av mekaniske leker i arbeidet med realfag i barnehagen.

Publisert

– Jeg opplever ofte at det skilles mellom de estetisk, kreative fagene og realfag, men man må også være kreativ når man jobber med realfag. For en matematiker for eksempel, handler matematikk mye om å finne løsninger på nye utfordringer i hverdagen. Det krever mye kreativitet, sier Oliver Thiel.

Han er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og har undervist i matematikkdidaktikk i over 20 år, både i Tyskland og Norge.

Thiel har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barnehagebarns læring og forståelse av matematikk, samt barnehagelærerens rolle i barns matematiske utvikling. For tiden deltar han i det europeiske utviklingsprosjektet «AutoSTEM», som handler om å bruke mekaniske leker i arbeidet med realfag i barnehagen.

«Kinetiske kunstverk»

– Hva er en mekanisk leke?

Den snakkende elefanten.
Den snakkende elefanten.

– Vi ble enige i prosjektgruppa vår om at det er en hvilken som helst leke som har en mekanisme som gjør at noen deler beveger seg og at det er en selv som må sette disse delene i bevegelse. Mekaniske leker kan være veldig forskjellige. Det kan være en bil som beveger seg ved hjelp av en ballong eller en krokodille med en saksemekanisme som gjør at den kan strekke seg ut, trekke seg sammen og snappe med munnen, sier Thiel.

Under et foredrag på konferansen Matematikk i barnehagen i regi av Matematikksenteret, viste han frem flere mekaniske leker fra scenen, blant annet en fugl med vinger som beveget seg og en «snakkende» elefant med bevegelig snabel og ører.

– Mekaniske leker kan være små kinetiske kunstverk. De fascinerer både barn og voksne, sa Thiel under foredraget.

Europeisk prosjekt

Fem land – Portugal, Norge, Italia, Bulgaria og Storbritannia – deltar i AutoSTEM-prosjektet som støttes av Erasmus+-programmet.

Gjennom prosjektet skal forskerne undersøke om mekaniske leker kan berike barns lek og på denne måten legge et grunnlag både i erfaringer og kunnskap for forståelsen av realfag, forteller Thiel.

– Målet er å gi barnehagelærere noen verktøy og didaktisk materiell som gir en inngangsbillett til realfag, og som kan videreutvikles både av barnehagelæreren og barnehagelæreren i samspill med barna, med hensyn til å fremme motivasjon for realfag, kreativ tenkning, problemløsning og forståelse, samt kulturell bevissthet og universelle verdier som resirkulering, sier han.

– Når vi bygger mekaniske leker i prosjektet, bruker vi for eksempel gjenbruksmaterialer når det er mulig, forteller Thiel.

Oliver Thiel viser mekanismen som gjør at den snakkende elefanten kan bevege på ansiktet sitt. Her står han på scenen under konferansen Matematikk i barnehagen.
Oliver Thiel viser mekanismen som gjør at den snakkende elefanten kan bevege på ansiktet sitt. Her står han på scenen under konferansen Matematikk i barnehagen.

Barn mellom fire og syv

Det siste året har Thiel og kollegene i prosjektet holdt kurs og verksteder for barnehageansatte i hvordan man kan lage mekaniske leker og hvordan man kan introdusere disse for barna gjennom lek.

– I dette prosjektet har det ikke vært fokus på å finne opp nye mekaniske leker, men å ta de ideene som allerede finnes der ute, tilpasse dem til målgruppen vår som er barn mellom fire og syv år, og vise hvordan man kan bruke lekene til å jobbe med realfag i barnehagen og i begynnelsen av skoleløpet, sier han.

– Etter å ha vært på kurs bruker de barnehageansatte lekene sammen med barna i barnehagene sine. Det omfatter både leker som barn kan lage selv og leker som barn utforsker og leker med. Deretter rapporterer barnehagepersonalet sine erfaringer til forskergruppen, sier Thiel, og forteller at de skal i gang med en ny runde kurs neste år.

Problemløsing og samarbeid

Når barn er med på å planlegge og sette sammen mekaniske leker, kan de utvikle både ferdigheter og kompetanse i problemløsing, samarbeid og kreativitet, i tillegg til at de utforsker realfag, mener Thiel.

– Vi ønsker å fremme kreativ tenkning og problemløsning for det henger tett sammen med realfag, sier han.

For å kunne lage en mekanisk leke går barna gjennom en rekke aktiviteter som gir dem kunnskap og ferdigheter som; å observere og analysere, prøve å forstå og finne ut av, konstruere, leke med leken og å reflektere, ifølge Thiel.

– Min tilnærming til matematikk i barnehagen er at det skal være lekende. Det jeg liker godt med mekaniske leker, er nettopp at de er leker. Man kan bare sette dem frem, så blir barna interessert og har lyst til å leke med dem, og så kan man ta utgangspunkt i barnas interesse og jobbe videre derfra, sier han.

Den snappende krokodillen.
Den snappende krokodillen.

Nysgjerrige

Prosjektet startet opp 1. desember i fjor og skal vare frem til slutten av november 2020.

– Foreløpig har vi gjort oss mest uformelle erfaringer. Barnehagelærerne vi har hatt på kurs melder tilbake om at barna er fascinert av de mekaniske lekene og at de både vil leke med dem og at de undrer seg over hvordan de fungerer, sier Thiel.

– Barna som er involvert i dette prosjektet har vært interesserte i være med på å lage lekene, og barnehagene som har vært på verksted hos oss med sine barnegrupper har også laget flere mekaniske leker når de har kommet tilbake til barnehagen. Vi opplever derfor at de mekaniske lekene bidrar til å fremme motivasjon for realfag, men hvilken effekt denne typen leker har på barnas forståelse for realfag vet vi ikke enda. Det skal vi prøve å finne ut av etter hvert, fortsetter han.

Har laget en veileder

I forbindelse med AutoSTEM-prosjektet er det laget en veileder som forklarer hvordan man kan jobbe med de mekaniske lekene og realfag, forteller Thiel.

– Vi har laget en lærerveileder som kan lastes ned fra prosjektets nettside. Denne danner utgangspunktet for et større hefte vi skal lage hvor vi i tillegg kommer til å oppsummere resultatene av prosjektet, sier han.

– På nettsiden finnes også en beskrivelse av hvordan man kan lage forskjellige mekaniske leker sammen med barna og hva barna kan lære om realfag når de lager og leker med dem, forteller Thiel.

Powered by Labrador CMS