Gråtass barnehage i Fredrikstad er med i et internasjonalt prosjekt kalt «Let the children change the world».

Deltar i internasjonalt barnehageprosjekt for å forebygge diskriminering

– Dagens barn er morgendagens voksne. Ved å sette fokus på mangfold og menneskeverd allerede i barnehagealder, kan det bidra til å redusere diskriminering i samfunnet vårt, sier pedagogisk leder i Gråtass barnehage, Siri Ekker Holen.

Publisert Sist oppdatert

Gråtass barnehage i Fredrikstad er med i et internasjonalt prosjekt kalt «Let the children change the world».

Målet med prosjektet er å gjøre barnehagene bedre på å fremme menneskerettigheter og bekjempe alle former for diskriminering.

– Når dette prosjektet dukket opp tenkte vi at vi bare måtte bli med. Dette er veldig viktige og aktuelle temaer, sier pedagogisk leder i Gråtass barnehage, Siri Ekker Holen, til barnehage.no.

Fem land, fire temaer

I prosjektet som får støtte fra Erasmus+, samarbeider Gråtass barnehage med barnehager fra fire andre land:

  • Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal, Sverige (koordinator)
  • Zespol Szkol w Staninie - Przedszkole, Stanin, Polen
  • Tallinn Meelespea kindergarten, Tallinn, Estland
  • Comune di Imola, Imola, Italia

Prosjektet startet opp høsten 2015. I løpet av en periode på tre år skal prosjektpartnerne gjennom fire forskjellige temaer; religion og etnisitet, kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, LGBTQ og funksjonsvariasjoner og alder.

– Tanken er at ved å sette fokus på dette allerede i barnehagealder, kan det bidra til å redusere diskriminering i samfunnet vårt. Dette kan vi gjøre ved å gi alle barn like muligheter uavhengig av religion, seksuell legning, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsvariasjoner, sier Ekker Holen.

– Hovedfokuset i dette prosjektet vil være hvordan vi som pedagogiske rollemodeller møter hvert enkelt barn, fortsetter hun.

Ansvar for hvert sitt tema

Representantene fra de fem landene møtes én gang i halvåret, og hvert land har ansvar for hvert sitt tema.

For tiden jobbes det særlig med temaet kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, opplyser pedagogen.

– I denne perioden bruker vi pedagogisk ledermøter og refleksjonsmøter til å diskutere kjønn, kjønnsstereotypier og bryte ned normene som er i barnehagen. Vi har gått gjennom alle barnebøkene på avdelingene for å se hvilke kjønnsstereotypier og normer som finnes, og om alle kjønn er representert i bøkene som er tilgjengelige for barna, sier den pedagogiske lederen.

– Vi diskuterer praksisfortellinger og begreper. Noe av det første vi måtte endre når vi ble med i prosjektet var ordlyden i dokumenter til foreldre og foresatte. I dokumenter der foreldrene skal fylle ut informasjon om seg selv sto det for eksempel «mors navn» og «fars navn». Vi tok altså forgitt at alle barn har en mor og en far, fortsetter hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Møtes i Norge i april

Selv har Gråtass barnehage fått ansvaret for temaet det skal jobbes særlig med det kommende halvåret: LGBTQ.

I begynnelsen av april kommer prosjektdeltakerne til Fredrikstad.

– Da skal to representanter fra Harry Benjamin Ressurssenter holde foredrag for oss om transseksualisme. Mange tenker at dette ikke er temaer som hører hjemme i en barnehage, men vi mener at kunnskap og åpenhet kan være med på å fjerne fordommer, forteller Ekker Holen.

– Veien vår videre er å tenke igjennom hvordan vi kan jobbe med dette temaet med barna. Det er dessverre lite barnebøker om temaet på norsk. Her ligger Sverige og Danmark langt foran oss, sier hun.

– Lærer av hverandre

Den pedagogiske lederen innrømmer at samarbeid på tvers av landegrensene kan være utfordrende til tider.

– Det er utfordrende å skape en felles forståelse av prosjektet når man skal uttrykke seg faglig på engelsk og ikke på sitt eget morsmål. I tillegg har vi i de nordiske landene en rammeplan å forholde oss til og står kanskje litt friere enn mange av de andre landene som må forholde seg til en læreplan. Selv om målene i prosjektet er det samme, er veien dit litt ulik for de forskjellige landene, sier Ekker Holen.

Hun understreker samtidig at det er flest fordeler med å samarbeide med fagfolk fra andre land.

– Prosjektlandene er på veldig forskjellige stadier innenfor de ulike temaene. Dette bidrar til fruktbare diskusjoner og refleksjoner. Vi har mye å lære av hverandre, sier Ekker Holen.

– Det aller beste med å samarbeide med folk fra andre land er at vi kan dra nytte av de forskjellene som finnes mellom landene. Vi får en bredere forståelse for hvordan vi skal møte mennesker. Det å ha en forståelse av at folk har forskjellige kulturer og bakgrunn og å dele kunnskap på tvers av holdninger og verdier er veldig viktig, sier hun.

Skal utvikle metode

Sammen skal representanter fra de fem landene utvikle en metode for hvordan barnehager kan jobbe for å forebygge diskriminering, opplyser pedagogen.

– Hvert halvår utøver vi flere aktiviteter innenfor de forskjellige temaene. Deretter tester vi også ut hverandres aktiviteter for å se om for eksempel svenskenes aktiviteter passer inn i den norske barnehagen. Til slutt stemmer vi over de ulike aktivitetene og det er disse «oppskriftene» som skal munne ut i råd om hvordan barnehager kan jobbe for å forebygge diskriminering, sier Ekker Holen.

Nå gleder hun og kollegene i Gråtass barnehage seg til å få besøk av hele prosjektgjengen i april og ta fatt på det videre arbeidet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS