Private barnehager skårer høyt hos foreldre.
Private barnehager skårer høyt hos foreldre.

Mest fornøyd med de private

Foreldre er mest fornøyd med barnehagen og barneskolen, viser EPSIs brukerundersøkelse. Og atter er det de private barnehagene som får høyest score både i Norge, Danmark og Sverige.

Publisert

63 prosent av foreldrene er meget godt tilfreds med barnehagen, viser EPSIS undersøkelse som måler brukertilfredsheten i barnehage, grunnskolen, videregående skole og innen høyere utdanning.

– Brukertilfredsheten med barnehager, ungdomskoler og universiteter går frem, mens den for videregående skoler faller tilbake, sier Fredrik Høst daglig leder i EPSI Rating Norge i en pressemelding.

Dette er sjuende året på rad hvor EPSI Rating gjennomfører en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager. Målingen viser at tre av fire foreldre opplever at barna deres trives svært godt, og nok en gang at det er foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse.

Best i Skandinavia

– Tilfredsheten med barnehagene er nå på sitt høyeste nivå siden målingene startet i 2009, og en indeksverdi på 79 tilsier at det er de norske barnehagene som presterer best i Skandinavia, forteller Høst.

– Både privat og kommunalt drevne barnehager får meget gode tilbakemeldinger, men det er også i år slik at det er de private barnehagene som med en indeksverdi på imponerende 81 som kommer best ut, mot de kommunales 76.

Tilbakemeldingene fra foreldrene rundt om i Norge er jevnt over meget bra, og de aller fleste foreldre mener at de holdes godt informert om hvordan barnet har det i barnehagen, at de ansatte i barnehagene viser god omsorg for barna, og at de som jobber der er vennlige og imøtekommende.

Mer tilfreds enn noen gang

– Foreldrene opplever dessuten at barnehagene håndterer deres klager på en god måte, sier Høst.

Årets studie viser at kundetilfredsheten i barnehagesektoren fortsetter å øke, og tilfredsheten med barnehagene er nå på sitt høyeste siden målingene startet i 2009. Samlet sett er drøyt seks av ti foreldre meget godt tilfreds med sin barnehage, mens drøyt en av ti er å anse som misfornøyd.

Studien viser at foreldrene er fornøyde med at åpningstidene i større grad passer deres behov, samt at kvaliteten på mat og kosthold har blitt bedre. De er også fornøyde med servicen og foreldresamarbeidet. Foreldrene opplever at de ansatte i barnehagene viser god omsorg for barna og er vennlige og imøtekommende, og foreldrene føler at de holdes godt informert om hvordan barnet har det i barnehagen.

Politikere i utakt

Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen mener resultatet er et klart signal på hvordan barnehagesektoren og politisk ledelse er i utakt angående kvalitet og barnehagens innhold.

– Vi må anta at brukere av barnehagen, altså foreldrene, vet mer om hvordan barna har det der enn de som ikke er brukere, sier Olsen, om den klare meldingen fra foreldrene i private barnehager.

– For eksempel er debatten vi ser i Oslo nå, løsrevet fra virkeligheten. Barnehagesektoren må bare distansere seg fra denne debatten og fokusere på den gode jobben de allerede gjør.

Godt grunnlag for å jobbe videre

Han sier at sektoren har ting de må jobbe med, som alle andre, og da kan de ikke «drive med tøvete, ideologiske samtaler med marginale partier».

– Barnehagen måles på det de leverer. Tilbud og innhold. De som leverer må få honnør for dette og de som ikke leverer må jobbe for å bli bedre. Vi i sektoren føler at øynene er på de private barnehagene, og vi lever godt med dette. EPSI-undersøkelsen gir barnehagene et godt grunnlag for å jobbe med kvalitet. I min jobb møter jeg mange barnehagefolk på mange forskjellige nivåer, og lysten og viljen til å hele tiden bli bedre, imponerer meg hver dag.

– Hva vil de si til kritikerne som mener at private barnehager kun driver etter profitt?

– Da vil jeg si at det er prisen vi betaler for å bo i et demokrati. Man må mene hva man vil og jeg støtter retten til å benytte seg av sin demokratiske rett til å mene noe på sviktende grunnlag, sier Olsen.

Ville valgt barnehagen på nytt

Hver femte forelder oppgir at de har klaget det siste året, og da dreier deg seg om allergier, kosthold, klesskift og oppsyn av barna. Men de er også fornøyde med måten klagene er håndtert på.

Studien viser også at de fleste foreldre ville valgt sin barnehage på nytt, samt anbefalt sin barnehage til andre.

Skandinaviske foreldre er godt tilfreds med barnehagetilbudet, og kundeopplevelsen i de tre landene er ganske lik. Samtidig viser målingene at foreldretilfredsheten med private barnehager i Norge ligger noe høyere enn i Sverige og Danmark, mens de kommunale barnehagene skårer noe bedre i Danmark og Sverige sammenlignet med Norge.

Powered by Labrador CMS