63 prosent av foreldrene er meget godt tilfredse med barnehagen, viser EPSIs årlige foreldretilfredshetsundersøkelse.
63 prosent av foreldrene er meget godt tilfredse med barnehagen, viser EPSIs årlige foreldretilfredshetsundersøkelse.

Foreldre fortsatt mest fornøyd med de private barnehagene

Foreldrenes tilfredshet med barnehagen er høyere enn noen gang, viser ny EPSI-måling. Nok en gang er det de private barnehagene som får høyest skår, men avstanden mellom private og kommunale barnehager er blitt litt mindre.

Publisert Sist oppdatert

63 prosent av foreldrene er meget godt tilfredse med barnehagen, mens én av ti er å anse som misfornøyde.

Det viser ratingbyrået EPSIs årlige undersøkelse som måler kundetilfredsheten i barnehage, grunnskole, videregående skole og innen høyere utdanning.

– Foreldretilfredsheten er høyest for barnehager, men det er grunnskolen og den videregående skolen som kan vise til størst fremgang, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge, i en pressemelding.

Tilfredsheten høyere enn noen gang

I 2016 oppnår barnehagesektoren en samlet foreldretilfredshet på 79 (0 til 100-skala).

– Målingen viser at tilfredsheten med barnehagene i Norge er på sitt høyeste nivå siden målingene startet, og at de aller fleste foreldre opplever at barna deres trives godt i barnehagen, sier Høst.

Årets måling viser at lojaliteten som foreldrene har til sine barnehager er høy. Majoriteten av de spurte sier at de både ville valgt samme barnehage den dag i dag og at de sannsynligvis vil anbefale barnehagen til venner og kjente.

Private barnehager best

Dette er åttende gang EPSI Rating gjennomfører en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager, og i likhet med de foregående årene er det foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse. De private barnehagene skårer totalt sett bedre på alle hovedspørsmålene i studien.

I årets måling oppnår private barnehager en kundetilfredshet på 80,8, mens de kommunale barnehagene oppnår en kundetilfredshet på 77,3.

De kommunale barnehagene har imidlertid nærmet seg de kommunale barnehagene noe sammenlignet med i fjor, da den samlede tilfredsheten for kommunale barnehager lå på 76,3 og på 81,1 for private barnehager.

Den største forskjellen mellom private og kommunale barnehager er å finne på kvaliteten på kosthold i barnehagen (private 80,1/kommunale 68,8), og kvaliteten på barnehagens lokaler, uteområder og leker (private 79,9/kommunale 73,9).

Vennlige og imøtekommende ansatte

I forhold til hva som har størst påvirkning på tilfredsheten viser undersøkelsen at det å ha et godt pedagogisk innhold, kompetente ansatte, gode uteaktiviteter/turer, samt god hygiene og renslighet i barnehagen er de viktigste elementene.

Studien viser at de aller fleste foreldrene mener at de holdes godt informert om hvordan barnet har det i barnehagen, at personalet viser god omsorg for barna, og at de ansatte er vennlige og imøtekommende.

Færre klager

Andelen klager i barnehagene har falt siden i fjor. 18 prosent av foreldrene oppgir at de har klaget på noe i løpet av det siste året, mot 22 prosent i fjor.

Klageårsakene varierer en del, men elementer som går igjen er klager på kosthold, påkledning og generell mangel på informasjon. Undersøkelsen viser samtidig at foreldrene er mer fornøyde med måten klagene er håndtert på.

På topp i Skandinavia

EPSI har gjennomført tilsvarende kundetilfredshetsmålinger i Sverige og Danmark. Resultatene viser at skandinaviske foreldre er meget godt tilfreds med barnehagetilbudet, og at kundeopplevelsen er relativt lik.

Med en foreldretilfredshet på 79 i Norge, er det de norske barnehagene som skårer høyest. I Sverige og Danmark ligger foreldretilfredsheten på henholdsvis 75,8 og 76,6. Differensen mellom private og kommunale barnehager er større i våre skandinaviske naboland.

En sammenligning med andre deler av utdanningsløpet i Norge viser at barnehagene skårer høyest på kundetilfredshet. Folkehøgskolene kommer på andreplass med en tilfredshet på 78,9, mens høgskolene skårer dårligst på kundetilfredshet, med 65,9.

– Glad på hele sektorens vegne

– Resultatene sier at tilstanden til barnehagesektoren i Norge er veldig god, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen til barnehage.no.

– Jeg glad på hele sektoren sine vegne. Sektoren og de ansatte kan være stolte, fortsetter han.

Olsen mener undersøkelsen viser at diskusjonen for og imot private barnehager, som har rast den siste tiden, er meningsløs og løsrevet fra virkeligheten.

– Den diskusjonen som er nå, der man ikke diskuterer hvordan en god barnehage skal bli bedre, men hvem som skal eie barnehager tar kanskje bort ressurser som kunne gitt bedre barnehager, sier han.

Olsen mener det er bra at de kommunale barnehagene har nærmet seg de private i årets undersøkelse.

– Det viser at den delingen man har av sektoren med omtrent halvparten private og halvparten kommunale barnehager gjør at både de private og de kommunale barnehagene må skjerpe seg. Det fører til bedre barnehager for alle, sier han.

– Foreldreperspektivet viktig, men viser ikke hele bildet

Spesialrådgiver for barnehage i KS, Katrine Stegenborg Teigen, synes det er positivt at norske barnehager skårer høyt på foreldreundersøkelser.

– Det viser at foreldre har tillit til at barna får et godt tilbud i barnehagen. Norske barnehager er gode - både de kommunale og de private, viser undersøkelser. Hva foreldre mener om kvaliteten på barnehagen er selvfølgelig viktig, men foreldrenes synspunkter kan ikke alene utgjøre «dommen» over barnehagene. Foreldreperspektivet må, etter vårt syn, alltid ses i sammenheng med andre kvalitetsmål for å få et godt og helhetlig bilde av kvaliteten på det tilbudet som gis, sier hun til barnehage.no.

– Forskjellen på hvor fornøyde foreldre er med private og kommunale barnehager har mange og ulike forklaringer. Kanskje kan den nye nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for å forstå hva foreldre legger vekt på i sin vurdering av barnehagen, avslutter Stegenborg Teigen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Om studien:

  • Det er gjennomført 414 intervjuer for barnehage. Respondentene er et tilfeldig utvalg av personer med barn i barnehage.
  • Spørreskjemaene som benyttes inneholder en mengde spørsmål og har som hensikt å avdekke kunde- og brukeropplevelsen i størst mulig grad.
  • Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr «ikke fornøyd / ikke enig» og 10 betyr «svært fornøyd / helt enig», og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100.
  • EPSI leverer også samme målinger for resten av utdanningsløpet og andre offentlige velferdstjenester.
Powered by Labrador CMS