DEBATT

Åse Gro Bakke (til høyre) skriver om de mange utfordringene barnehageansatte møter med lav bemanning.
Åse Gro Bakke (til høyre) skriver om de mange utfordringene barnehageansatte møter med lav bemanning.

En hyllest til de barnehageansatte

Vi ser dem hver dag med en skokk av smårollinger rundt seg. Om det er i aktiv leik sammen med barna utafor barnehagen, eller på tur ute i skogen for å studere livet i naturen.

Publisert

Vi ser dem på bussen og kanskje på vei til en sentrumsaktivitet, med barna i tau på rekke og rad. Vi ser de raske blikka som kontrollerer at alt går sikkert for seg.

De tar seg av det kjæreste vi har, ungene og barnebarna våre, disse flinke ansatte.

Bemanningsnormen stiller krav om minimum en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Jammen ikke lett å se det enkelte barn og gi det enkelte den oppmerksomhet og støtte barnet trenger. Ofte oppholder de seg i små og trange rom som riktignok er lovregulert, men likevel. Og alle de ansatte er ikke til stede hele åpningstida. Barnehagene har jo ei åpningstid, noe varierende, fra ca. kl. 7-17, og de ansatte må fordele arbeidstida etter det.

Alene med full barnegruppe

Jeg beit meg merke i et oppslag på sosiale medier om en ansatt i en barnehage som fortalte om en episode som nok ikke bare var én episode. Hun var ferdig med dagen, for klokka var 15 og hun hadde hatt tidlig vakt. Kollegaen hennes, som var på seinvakt, sto der igjen aleine med en fulltallig gruppe.

De fleste foreldre har arbeidsdag til kl. 16, veit vi.

Den ansatte som skulle ta seg omsorgsfullt av barna, så litt fortvila ut, kollegaen hennes spurte om hun skulle være igjen for å hjelpe.

«Nei, det ordner seg nok. Jeg tar dem med meg ut, så får de større plass å boltre seg på. Da blir konfliktnivået lavere.»

En person til full gruppe. Hva om noe skjer?

Høyt sykefravær

Nok bemanning i barnehagens åpningstid er det enkle kravet!

Likevel kommenterer vi det høye sjukefraværet i barnehagene. Barnehageansatte er den yrkesgruppa med mest fravær. De vanligste helseplagene er ryggplager, nakkesmerter og hodepine. Mange oppgir også nedsatt hørsel og øresus som en betydelig plage.

Likevel lurer vi på hvorfor barnehageansatte har så stort fravær. Vi peker på ledelse og kultur blant de ansatte. Jeg må sitere barnepsykolog Magne Raundalen som uttalte seg om lav bemanning i barnehagene i et avisoppslag her for litt siden:

«Fy f ... så fattige vi blir.»

Vi snakker om tidlig innsats, om inkludering om relasjoner og å se det enkelte barn.

Vi bør oppholde oss en dag i barnehagen for å se på alle de små ivrige barna som roper og ler og gråter og som trenger trøst. Vi bør delta i av og påkledning flere ganger per dag når barna skal ut og inn, for å nevne noen eksempler.

Vi bør i det hele tatt forstå hvorfor det er så høyt sykefravær blant de ansatte i barnehagen. Vi bør lytte og gjøre noe slik at det blir nok bemanning i barnehagens åpningstid! De tar seg jo av barna og barnebarna våre, de kjæreste vi har!

Powered by Labrador CMS