Tirsdag i forrige uke falt elgen ned rett foran hovedinngangen til småbarnsavdelingen i Augerød barnehage. Siden har det handlet mest om elg i barnehagen. Foto: Nina Gullberg, Augerød barnehage
Tirsdag i forrige uke falt elgen ned rett foran hovedinngangen til småbarnsavdelingen i Augerød barnehage. Siden har det handlet mest om elg i barnehagen. Foto: Nina Gullberg, Augerød barnehage

Elgen falt av taket og måtte avlives: – Nå har vi fått dilla på elg

En i utgangspunktet sjokkartet og absurd opplevelse er blitt til et helt prosjekt for barna i Augerød barnehage. 

Publisert

Tirsdag i forrige uke skjedde det som er blitt det store samtaletemaet i Augerød barnehage i Våler. En elg forvillet seg opp på taket, før den tok sats og hoppet. Den falt ned rett foran hovedinngangen til småbarnsavdelingen.

Der ble den etter hvert avlivet.

Barns medvirkning

I en artikkel i Moss Avis (krever innlogging) forteller styrer Mariann Gunneng at den i utgangspunktet dramatiske episoden er blitt snudd til et helt prosjekt om elgen. Siden forrige tirsdag har barna tegnet og malt elger, snakket om elger, fargelagt elger, laget eventyr om elger og lett etter elgspor når de er på tur.

Overalt på veggene henger tegninger, malerier og sitater om elgen. Når avisen er på besøk, sitter noen av barna i en samlingsstund og ser på film om elger.

Den nye rammeplanen er veldig tydelig på at barna skal få mulighet til å påvirke det vi gjør i barnehagen.

Styrer Mariann Gunneng

– Vi er jo opptatt av barna, av det de er interessert i og opptatt av. Den nye rammeplanen er veldig tydelig på at barna skal få mulighet til å påvirke det vi gjør i barnehagen. Når det skjer noe sånt som dette, må vi følge opp, sier Gunneng. 

Da elgen ble avlivet, ble barna skjermet. Men noen av barna ville se elgen etter at den var skutt. 

– Det er stort sett noen som snakker om elgen hver eneste dag. En av pedagogene tok utgangspunkt i et av utsagnene fra barna i en samlingsstund. Utsagnet ble til to eventyr. Siden har barna fått tegne fritt det de har opplevd, vi har spart på sitater om elgen, og satt det sammen med tegningene. Det er blitt et prosjekt ut av det, sier styreren. 

Neste års tema?

FAKTA: Dette sier rammeplanen om barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

I et av eventyrene har elgen sitt eget språk, og gikk innom kjøkkenet for å be om en gulrot. I det andre hoppet elgen ut fra et fly, med fallskjerm, og tok seg en tur i sklia.

– Den nye rammeplanen legger vekt på at barn skal bli tatt på alvor og få bruke sine egne uttrykk. Vi skal være oppmerksomme på hva de sier, gjør og forteller. Jeg regner med det kommer til å avta litt nå framover, men kanskje blir dette utgangspunktet for neste års tema. Vi ligger like ved skogen, og en av pedagogene mente vi kanskje burde ha alle dyrene i skogen som tema neste år, sier Gunneng.

Powered by Labrador CMS