Oppsøkende virksomhet skal få flere familier til å velge barnehage for sine barn. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Oppsøkende virksomhet skal få flere familier til å velge barnehage for sine barn. Illustrasjonsfoto: Getty Images

De som ikke har søkt om plass i barnehage, kan få kommunen på døra

Drammen kommune har satt av 1,4 millioner kroner i året til å drive oppsøkende virksomhet for å få flere familier til å benytte seg av barnehage.  Nå kan over 20 kommuner i Norge bli med på et rekrutteringsprosjekt i regi av regjeringen.

Publisert

«Et oppsøkende team skal bidra til å systematisere kommunens innsats til familier som ikke søker barnehageplass. Teamets oppsøkende virksomhet kan bidra til at barn begynner tidligere i barnehagen, at familiene finner nye nettverk og at kommunen kommer tidlig i kontakt med familier som av ulike grunner velger å ikke benytte barnehage. På sikt vil dette være med på å hindre «utenforskap» og sikre likere oppvekstvilkår,» heter det i rådmannens saksframlegg som skal til behandling i komiteen for oppvekst og utdanning i neste uke.

Det var Drammens Tidende som omtalte denne saken først.

"Alle barn skal ha fremtidsmuligheter og fremtidshåp. Gjennom veiledning og hjelp til familiene vil teamet bidra til at familier enklere får opplysninger om de muligheter som finnes i Drammen, og derved deltar mer aktivt," heter det i saksframlegget.

Rådmannen foreslår å opprette et oppsøkende rekrutteringsteam for barnehage. Teamet gis følgende mandat:

  • Drive oppsøkende rekruttering til barnehagene.
  • Drive foreldreveiledning direkte i familier og i samarbeid med barnehagene.
  • Utarbeide materiale til informasjonsbruk om innholdet i barnehagene.
  • Utarbeide informasjonsmateriell om kommunens tilbud om redusert betaling og gratis barnehage.
  • Veilede foreldre som ikke ønsker å benytte barnehage.
  • Være behjelpelig med å finne aktiviteter for foreldre i lavinntektsfamilier og følge opp aktivitetsplikten.

Trebarnsmor: - Veldig sprøtt

Ikke alle er like begeistret for tanken om å få kommunen på døra. Drammens Tidende har intervjuet Caroline Olstad (29) som har valgt å ha alle sine tre barn hjemme. Hun er selv utdannet barnehagelærer.  Og overfor Drammens Tidende gir hun uttrykk for at barna har det best sammen med mor, i hvert fall til de er over to år.

- Det er veldig sprøtt at de skal påtvinge oss barnehageplass når vi har tatt et bevisst valg om ikke å ha det. De aller fleste som bor i Norge er opplyst om at det finnes tilbud om barnehage, sier trebarnsmoren.

Hun mener foreldre fra før å få mange kritiske spørsmål fra andre foreldre og helsesøster om hvorfor de ikke velger å ha barna i barnehage., Og hun mener det blir et ekstra press dersom man får kommunen på døra.

- Det synes jeg hadde vært ubehagelig, sier Caroline Olstad til Drammens Tidende.

Regjeringen bruker 20 millioner

I en pressemelding onsdag skriver regjeringen at 22 utvalgte kommuner med mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, får mulighet til å søke om til sammen 20 millioner kroner til å styrke rekrutteringen.

Drammen kommune er én av disse 22.

– Barnehagen er en viktig arena for integrering, og for å gi barn gode norskkunnskaper før de starter på skolen. Det gir barna en bedre start på hele skoleløpet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

I dag går 91 prosent av barna i hele befolkningen i barnehage, mens dette kun gjelder 79 prosent av de minoritetsspråklige barna.

«Forskning viser at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage gjør det bedre på skolen enn minoritetsspråklige barn som ikke har gjort det», skriver regjeringen i pressemeldingen.

Oppsøkende rekruttering

De 20 millionene er satt av til aktivt og oppsøkende rekrutteringsarbeid i kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Trondheim, Sandnes, Sandefjord, Fredrikstad, Kristiansand, Asker, Sarpsborg, Drammen, Skien, Ålesund, Larvik, Tromsø, Tønsberg, Arendal, Horten, Haugesund, Hå og Moss. Kommunene må søke for å få tilskudd.

De utvalgte kommunene har til sammen over 6650 minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, og det er store lokale variasjoner.  35 prosent av de minoritetsspråklige barna i Horten går ikke i barnehage, mens det gjelder kun 12 prosent i Drammen.

– Vi vil at kommunene skal jobbe enda mer oppsøkende slik at flere minoritetsspråklige foreldre velger å la barna gå i barnehage. En del nyankomne kjenner ikke til ordningene som gjør det økonomisk mulig å velge barnehagen, andre kjenner ikke til hva barnehage er.  Å la barna gå i barnehagen åpner også for at foreldrene raskere kan komme ut i jobb, sier Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS