Prorektor for Fou og oppdrag ved DMMH, Ingar Pareliussen, sier at dette er et unikt tilbud som vil dekke et ønske om kompetanseheving blant styrerne i regionen.
Prorektor for Fou og oppdrag ved DMMH, Ingar Pareliussen, sier at dette er et unikt tilbud som vil dekke et ønske om kompetanseheving blant styrerne i regionen.

Oppretter populært studietilbud i Ålesund

Fra høsten av kan barnehagestyrere ta nasjonal lederutdanning i Ålesund.

Publisert

Utdanningsdirektoratet har gitt DMMHH i oppdrag å etablere Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager i Ålesund. Lederutdanningen er samlingsbasert og går over tre semester.

Det nye studiet har 35 studieplasser og gir 30 studiepoeng. I utgangspunktet blir det kun tilbudt med oppstart i 2021.

Prorektor for Fou og oppdrag ved DMMH, Ingar Pareliussen, sier at dette er et unikt tilbud som vil dekke et ønske om kompetanseheving blant styrerne i regionen. Ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim tas det tiende kullet ved den populære utdanningen opp til høsten.

– I utgangspunktet var det regionrådet på Sunnmøre som tok kontakt. De så at det var et behov for denne typen kompetanseheving i Ålesund-området. Vi gikk sammen til Udir, som gjerne ville at vi skulle starte tilbudet, sier Pareliussen.

Studiet er fullfinansiert av Utdanningsdirektoratet. På udir.no står blant annet dette om utdanningen:

«Styrer/ daglig leder har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og personalansvar.

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet, i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene.

Lederutdanning for styrere og assisterende styrere er en utdanning for styrere/ daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid mens styrer/daglig leder er i arbeid. Den som søker på utdanningen, må arbeide som styrer/daglig leder og ha en utdanning som er godkjent.»

– Hvorfor er dette en så ettertraktet utdanning?

– Jeg tenker at tre års barnehagelærerutdanning skal dekke veldig mye. I dag har styrerrollen endret seg veldig, den er blitt langt mer profesjonalisert, og det stilles veldig mange krav til en styrer som kanskje ikke dekkes helt av det du får i løpet av en treårig bachelorutdanning. Kompleksiteten i rollen gjør at behovet for påfyll melder seg, sier Pareliussen.

Han legger til at det er en stor fordel i at utdanningen kan innpasses i en masterutdanning innen barnehageledelse.

– Med lederutdanningen har man tatt de 30 første studiepoengene. Det er det mange av våre studenter som har gjort, det har vært en fin inngang til videre utdanning.

Pareliussen peker på at det å gjøre utdanning tilgjengelig i flere områder er en viktig del av samfunnsoppdraget til DMMH.

– Vi har også jobbet med arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, og da dekket vi et stort geografisk område. Så hvis det er andre regionråd som ønsker denne typen samarbeid, er det bare å ta kontakt, oppfordrer han.

I tillegg til Trondheim og det nyopprettede tilbudet i Ålesund finnes Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager i Oslo, Bergen, Tromsø, Drammen og Kristiansand. For studieåret 2021/2022 er det omlag 350 studieplasser tilgjengelig på styrerutdanningen, ifølge udir.no.

Powered by Labrador CMS