Bente Aronsen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.
Bente Aronsen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

Oppfordrer hele sektoren til å delta i rammeplanhøringen

– Vi trenger alle nivåer i barnehagesektoren med på laget for å kunne iverksette og implementere den nye rammeplanen, sier avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Bente Aronsen.

Publisert Sist oppdatert

– Det overordnede målet med å få en ny og tydeligere rammeplan er å få et verktøy som skal bidra til å utjevne kvalitetsforskjellene i sektoren. Det er for store forskjeller og for mange barn som ikke får det tilbudet de trenger. Den nye rammeplanen skal bli et viktig styringsvirkemiddel for å utjevne disse forskjellene. Pliktene og rettighetene må komme tydelig frem. En kortere, mer konsis rammeplan vil gjøre det enklere for personalet, eiere og tilsynsmyndighet å orientere seg i planen, sa avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet (KD), Bente Aronsen, fra scenen under konferansen «Barns læring i barnehagen – mellom styring og ledelse» arrangert av Dronning Mauds Minne Høgskole.

Aronsen oppfordret samtidig de 350 barnehagefolkene i salen til å komme med innspill til det endelige rammeplanforslaget som ble sendt ut på høring torsdag i forrige uke.

Ønsker mange høringssvar

– Vi ønsker en konstruktiv og faglig debatt i sektoren og mange innspill. Vi trenger alle nivåer i sektoren med på laget for å kunne iverksette og implementere den nye rammeplanen, sier Aronsen.

Fylkesmennene arrangerer 14 høringskonferanser rundt om i landet i løpet av perioden fra nå og frem til januar 2017, der forslaget til ny rammeplan skal diskuteres.

– Disse konferansene er også et ledd i å motivere flest mulig til å sende inn skriftlige innspill slik at det skal bli et trykk både fra utdanningsinstitusjonene og fra hele sektoren, sier Aronsen.

Hun understreker at KD ønsker høringsinnspill fra alle; barnehageeiere, styrere, barnehagelærere, øvrig barnehagepersonell og foreldre.

Vil ha innspill om behov for veiledningsmateriell

KD ønsker også råd om hva slags veiledningsmateriell som bør utarbeides i forbindelse med den nye rammeplanen.

– Den nye rammeplanen er kortere og det vil bli behov for veiledningsmateriell for å fylle ut det som ikke lenger vil stå i selve planen. Det er en av utfordringene vi vil gi til sektoren: Å sende inn høringsinnspill som også sier noe om hvilket veiledningsmateriell og andre tiltak det vil være behov for. Det kan være nye ting eller ting man har savnet tidligere, sier Aronsen.

Her kan du lese høringsbrev og sende inn ditt høringssvar.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS