Marte Nydal (til venstre) og Sigrun Hillestad Røst fikk en brå avslutning på praksisperioden i barnehage.
Marte Nydal (til venstre) og Sigrun Hillestad Røst fikk en brå avslutning på praksisperioden i barnehage.

Praksisen ble avbrutt: – Får store konsekvenser i alle fall for andreårsstudentene

Da barnehagene ble stengt, ble også praksisperioden brått avbrutt for studentene på DMMH. – Det er selvsagt synd at praksis blir avbrutt, men det viktigste er å delta i denne dugnaden med å få ned smittefaren og sikre liv og helse, sier andreårsstudent Marte Nydal.

Publisert

For en uke siden kom beskjeden som satte hele barnehagenorge på hodet: Alle landets barnehager stenges

– For vår del berører det alle andreårsstudentene, som har praksis akkurat nå. I alt 226 heltidsstudenter og rundt 50 som går deltid. I tillegg er det rundt 30 førsteårsstudenter og 50 tredjeårsstudenter på deltid som har en del praksis igjen, men det varierer litt hvor mye det er snakk om - fra én til fire-fem uker, sier praksisansvarlig Inger Bakken ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. 

– Vi kan kanskje ikke kalle det dramatisk, men det får i alle fall store konsekvenser for særlig andreårsstudentene våre. De som risikerer å miste fire-fem uker med praksis. Der må vi tenke annerledes. 

Blant dem er Marte Nydal og Sigrun Hillestad Røst. Begge hadde vært knappe to uker i praksis da beskjeden kom, og såvidt rukket å bli skikkelig kjent med barna og de ansatte. Praksisperioden skulle de etter planen ha tilbragt i hver sin barnehage i henholdsvis Malvik og Trondheim. Nå blir det en annen hverdag de siste fem ukene av praksisperioden. 

– Jeg hadde en veldig fin opplevelse av barnehagen og deres pedagogiske virksomhet, så nå synes det er trist at jeg ikke skal tilbake dit. Jeg hadde igjen nær fem uker som jeg hadde gledet meg og planlagt til. Det ligger mye skriftlig arbeid i det å være i praksis, så det er kjipt at ikke alt lar seg gjennomføre slik det var tenkt, sier Nydal. 

Også før barnehagene stengte, var smittesituasjonen og virusfrykten noe som opptak hverdagene. 

– Korona ble gradvis et større samtaleemne etter hvert som det ble mer fokus i media, uten at jeg følte at det påvirket det daglige i noe særlig grad, sier Hillestad Røst, og legger til: 

– Å stå midt oppe i en slik krise har vært utrolig spesielt for meg som student; men å få være i barnehagen under det hele har gitt meg en erfaring som jeg vet kommer til å komme godt med når jeg skal ut i jobb etter endt studie. Jeg syns det er utrolig kjipt å ikke skulle få fullføre praksisen med de flotte barna og personalet jeg har vært sammen med, og håper å komme tilbake for å hilse på når alt har roet seg. 

Får større fleksibilitet

I går ble utfordringene knyttet til studenter i praksis belyst i form av en melding fra Kulturdepartementet: Nå får universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. 

– Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. For mange studenter har det skapt usikkerhet om de får gjennomført praksisen sin. Nå endrer vi reglene midlertidig, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

DETTE ER ENDRINGENE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET MELDTE I GÅR:

  • Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som «forsvarlig og nødvendig». I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.
  • Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.
  • Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at vitnemål er dokumentasjon på at studentene har oppnådd læringsutbyttet de trenger for å bli autorisert som helsepersonell. Dette vil bli lagt til grunn når de behandler autorisasjonssøknader.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. september 2020. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.
  • Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.

Utbruddet av koronaviruset gjør det vanskelig for en del studenter å få gjennomført praksisperioden sin som planlagt. Noen praksissteder har nå stengt på grunn av smittefare, som for eksempel barnehager og skoler. I tillegg er det mangel på kapasitet til å ta inn og følge opp praksisstudenter som opprinnelig planlagt,.

– Regelendringen er viktig for de studentene det gjelder, men det er også viktig for at samfunnet vårt skal gå rundt. Barnehager, skoler, sykehus og sykehjem trenger tilgang på flinke folk med fullført utdanning. Vi kan ikke havne i en situasjon der studenter som trenger praksis ikke får fullført og kommet seg ut i jobb, sier Asheim.

– Vi hadde kanskje ikke ventet at denne beskjeden skulle komme i går, men vi er veldig glade for at den kom, sier Bakken.  

Dagens situasjon gjør det utfordrende for en del universiteter og høyskoler å innfri kravene som stilles til riktig mengde og type praksis, til rett tid. Det myker Kunnskapsdepartementet nå opp i, men slår samtidig fast at det ikke skal gå på bekostning av hva studentene lærer. Det er viktig at de har nødvendig kompetanse for den jobben de skal ut og gjøre.

Nå blir det opp til utdanningsinstitusjonene å bruke den fleksibiliteten de får gjennom regelendringen til å finne gode løsninger på både undervisning og praksis for sine studenter.

– På møter jeg har hatt med rektorene og studentene har de etterlyst denne oppmykningen vi gjør nå slik at de får større handlingsrom til å finne gode løsninger. Jeg vet at de allerede jobber på spreng for å tilrettelegge best mulig, og jeg håper denne endringen kan bidra til at arbeidet blir litt enklere, sier Asheim. 

Det mener også Bakken er fornuftig: 

Praksisansvarlig Inger Bakken ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).
Praksisansvarlig Inger Bakken ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

– Vi er glade departementet viser fleksibilitet, og at statsråden har tillit til at institusjonene kan løse situasjonen. Det er vi som har de beste forutsetningene for å komme fram til gode løsninger. 

Samtidig får utdanningsinstitusjonene frihet til å gjøre det på den måten de tenker er best. 

– Det kan hende vi finner andre løsninger enn de andre institusjonene, men inntrykket mitt så langt, etter å ha hatt dialog med andre høgskoler, er at vi tenker ganske likt. 

All praksis avbrutt

Enn så lenge har ikke DMMH skissert noen fasit for alle studentene som skulle vært ute i praksis akkurat nå. Da beskjeden kom torsdag i forrige uke, fikk de beskjed om at all praksis er avbrutt inntil videre. 

– Etter hvert fikk jo også vi beskjed om at noen barnehager er åpne for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Likevel tok vi avgjørelsen om å avbryte all praksis. Både av hensyn til å hindre smitte, men også fordi verdien av praksisen blir mindre hvis det bare er noen få barn i barnehagen, og at mulighetene for veiledning også ville være veldig begrenset, sier Bakken. 

Samtidig: 

– Praksislærerne ute i barnehagene er veldig ivrige på å bidra med løsninger og tanker om hvordan dette kan løses. Mange av dem var veldig raskt på ballen og spurte: Hva kan vi bidra med? De vil også gjerne opprettholde kontakten med studentene sine. Samtidig må vi sikre at læringsutbyttet blir oppnådd, og at studentene får likebehandling. Det er noen viktige hovedprinsipper ved utdanningen, sier hun. 

Marte Nydal var hjemme med omgangssyke da beskjeden kom: 

– Jeg fikk informasjon gjennom nyheter på TV og nett i tillegg til meldinger og oppdateringer fra høyskolen etter hvert.

Hun forteller at både hun og mange av studentene i klassen ble forvirret over situasjonen og usikre på hva som skulle skje.

– Noen fikk beskjed om å møte opp i barnehagen så fremt den var åpen for barn av foreldre med samfunnskritiske jobber, men denne avgjørelsen var flere av oss kritiske til. Det endte heldigvis med en beskjed fra høyskolen om at alle studenter skulle holde seg hjemme så lenge barnehagene er stengt, sier hun. 

– Hvordan har kontakten vært mellom dere og studiested og praksislærer etter at barnehagene ble stengt?

– Kontakten mellom meg og veileder i barnehagen har foregått via meldinger. Jeg synes vi har kommunisert godt og uten forvirringer. Høyskolen tok grep om situasjonen med en gang og satte ned en pandemigruppe som har hatt møter hver dag. Her må jeg bare berømme leder i Studentparlamentet ved DMMH Simen T. Oftedal som har deltatt på møtene og vært studentenes stemme. Han har kommunisert godt med oss tillitsvalgte og gitt oss mulighet til å komme med innspill før og etter møtene, sier Nydal. 

Sigrun E. H. Røst er fra Glomfjord, og andreårsstudent ved DMMH med natur og friluftsliv som fordypning.
Sigrun E. H. Røst er fra Glomfjord, og andreårsstudent ved DMMH med natur og friluftsliv som fordypning.

– Kontakten jeg har hatt med høyskolen har i all hovedsak gått igjennom studentparlamentslederen og It´s learning. Dette ser jeg på som en grei måte å videreformidle informasjon på bortsett fra at det har vært mye treghet og litt ustabil tilgang på It´s learning - noe jeg ser for meg kommer av at det er en mye større pågang enn tidligere. Jeg har hatt noe kontakt med praksislæreren, men jeg har vært litt tilbakeholden da jeg frem til nå har vært veldig usikker på hva jeg eventuelt skal gjøre, sier Hillestad Røst.

– Frykter dere at studiene blir forskjøvet? 

– Jeg har vært innom tanken på at det kan skje, ja, men jeg håper vi unngår det. Det vil få store konsekvenser for de aller fleste. Vi har jo valgt et treårig løp og jeg håper det kommer gode løsninger som fremdeles gjør det mulig å fullføre innenfor normert tid, sier Hillestad Røst. 

– Slik situasjonen er nå frykter jeg ikke at studiene mine blir forskjøvet. Vi har fått beskjed av høyskolen om at dette er noe de svært gjerne vil unngå og at mye av det resterende arbeidet fra praksis vil blir gjort om til mer skriftlige og teoretiske oppgaver, og på den måten tror jeg det vil la seg gjennomføre, sier Nydal.

– Viktig å opprettholde studieprogresjonen

Nå jobbes det for å lage en plan B. Selv om det ikke er helt spikret, har Bakken noen tanker om hvordan studentene skal komme i havn med utdanningen. Hun understreker betydningen av å opprettholde studieprogresjonen. 

– Vi kan ikke risikere at vi får et hull, et år uten ferdig utdannete barnehagelærere. 

Nå legger DMMH opp til en mer teoretisk inngang til praksisen og oppgavene og rapporten som skal gjøres. 

Marte Nydal fikk praksisplass i en barnehage på hjemstedet Malvik.
Marte Nydal fikk praksisplass i en barnehage på hjemstedet Malvik.

– Studentene skal blant annet kartlegge forutsetningene i barnehagen og lage en plan for en treukers prosjektperiode; disse oppgavene må få en mer teoretisk vinkling. Det samme med det som handler om ledelse av prosjektarbeid. En del av praksisen har stort fokus på foreldresamarbeid - der har vi noen tanker om å legge det inn som et seminar på høsten. Vi har også tenkt litt rundt Toddlerdagen, som vi pleier å ha hver høst, kan være en form for kompensasjon. Da lager studentene en opplevelsesdag for de yngste i barnehagene i Trondheim, sier hun, og legger til: 

– Vi er ikke helt ferdige med tenkinga, men mener at dette skal la seg gjøre. 

I likhet med i resten av samfunnet er det også studenter som selv må være hjemme på grunn av egne barn som nå ikke har et tilbud i barnehage eller skole. 

– Det er jo litt varierende hvor god anledning man har til å jobbe hjemme. Det må vi ha toleranse for. Samtidig er det ingen grunn til å sitte med hendene i fanget. Nå jobber vi med å etablere nettundervisning, og veiledningen går som normalt for tredjeårsstudentene som nå skriver bacheloroppgave. Selv om det for enkelt av dem blir endringer også, og de muligens må gjøre om på metodevalget sitt, siden de ikke kan observere ute i barnehagene, sier hun.

Lager studiegruppe for motivasjon - på nett

De to studentene bruker nå tiden på å fortsette studiene - og litt Netflix. 

– Nå går dagene med til å være hjemme og inne. Jeg prøver å fokusere på de skriftlige oppgavene jeg kan gjøre uten å være i praksis, men det er lett å la seg distrahere så det blir litt sofa og netflix også. Heldigvis føler jeg meg frisk så jeg har ingen grunn til å klage på at det er litt kjedelig iblant, sier Marte Nydal. 

Samtidig kan det å jobbe hjemmefra by på utfordringer: 

– Dagene har vært fylt med en del usikkerhet, men nå begynner det å «normalisere» seg litt mer. Jeg må ærlig innrømme at Netflix, strikking og baking blir prioritert litt høyere en pensumlesing og skriving om dagen. Ektemannen min og jeg har innført minimum en times tur sammen hver dag for å klare å holde oss klar i toppen, sier Sigrun Hillestad Røst, og legger til:

Nå må Marte Nydal og de andre studentene belage seg på en periode med hjemmearbeid.
Nå må Marte Nydal og de andre studentene belage seg på en periode med hjemmearbeid.

– Jeg prøver også å prioritere ekstra kontakt med familien og venner da jeg bor langt unna mange av dem. For å få ekstra struktur på dagene har et par medstudenter og jeg gått sammen for å motivere hverandre til å komme i gang med pensumlesing og skolerelaterte oppgaver via videochat.

Studentene er samtidig inneforstått med at alle må ta i et tak: 

– Slik flere har poengtert i media så tror jeg nøkkelen nå er å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Det er selvsagt synd at praksis blir avbrutt, men det viktigste er å delta i denne dugnaden med å få ned smittefaren og sikre liv og helse. Jeg prøver å fokusere på det jeg faktisk får gjort noe med fremfor det jeg ikke kan gjøre noe med, avslutter Nydal.

Powered by Labrador CMS