Rektor Else Berit Skagen ved DMMH er bekymret for studentene etter at årets SHOT-undersøkelse er lagt fram.
Rektor Else Berit Skagen ved DMMH er bekymret for studentene etter at årets SHOT-undersøkelse er lagt fram.

– Problemene er mye større enn hva jeg hadde trodd

DMMH-rektor Else Berit Skagen er bekymret over studentenes psykiske helse under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Hele 45 prosent av studentene på DMMH oppgir at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager, et tall som samsvarer med landsgjennomsnittet. Det viser årets SHOT-undersøkelse (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Tallene viser en stor økning i psykiske plager, ensomhetsfølelse og selvmordstanker siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i 2018.

34 prosent av studentene ved DMMH besvarte undersøkelsen. Av disse svarte 8 av 10 at mindre engasjerende forelesninger og manglende kontakt med medstudenter var de viktigste utfordringene under pandemien. Et flertall savner også kontakt med faglæreren. Studentene rapporterte om usikkerhet rundt sin økonomiske situasjon, søvnproblemer og en forverret fysisk helse, står det i en sak publisert på høyskolens hjemmesider.

Rektor Else Berit Skagen er bekymret over tallene.

– Det er mange områder vi må se nærmere på og hvor vi må drøfte og igangsette tiltak. På noen områder har vi iverksatt tiltamk allerede og disse må videreføres og styrkes – for eksempel bruk av digitale verktøy i undervisningen for å sikre god kvalitet, sier hun til nettsiden.

Nedslående resultat

Det som bekymrer rektor Skagen mest er hvordan studentene rapporterer at de har det.

– Studentene har, både ved DMMH og nasjonalt, gjennom hele pandemien pekt på at ensomhet, manglende motivasjon og depresjoner har vært et økende problem, men resultatet er likevel svært nedslående og problemene mye større enn hva jeg hadde trodd. Det har vært igangsatt en del tiltak gjennom året for å øke trivsel og mestring, både nasjonalt og ved høyskolen og ikke minst har linjeforeningen ved DMMH arrangert en rekke koronavennlige tilbud. Dette det er likevel ikke tilstrekkelig. Vi vurderer nå hva vi som høyskole kan bidra med på kort og lang sikt for å bedre situasjonen for studentene.

Rektor er glad for at DMMH tross alt har kunnet tilby en del av undervisningen på campus. DMMH har et stort campusområde i Trondheim, med store utearealer som har vært brukt i undervisningen. Gymsalen har vært tatt i bruk som klasserom, og mye undervisning har blitt lagt til Frøset gård i Granåsen. I tillegg har det vært gjennomført flere turer og ekskursjoner, og studentene som har besvart undersøkelsen rapporter at de har vært mer på campus enn landsgjennomsnittet i perioden undersøkelsen etterspurte.

Tilrettelegging og dialog

Dette studieåret har alle praksisperiodene vært gjennomført uten at mange har måttet i karantene.

– Jeg har tro på å tilrettelegge for at mesteparten av undervisningen kan skje fysisk, slik at studentene kan møtes for å samarbeide og ikke minst for å omgå hverandre sosialt på studiestedet, både i Trondheim og i Kristiansund. Det er det viktigste vi kan bidra med fra høyskolens side. Samtidig må vi må ha en god dialog med studentene og løpende vurdere muligheter og tiltak for å tilrettelegge for et så godt læringsmiljø som mulig, både faglig og sosialt. Jeg håper på større forutsigbarhet til neste år og ikke minst at vi får studentene våre tilbake på campus, sier Skagen.

Powered by Labrador CMS