Flere barnehageprosjekter har fått midler fra Forskningsrådet.
Flere barnehageprosjekter har fått midler fra Forskningsrådet.

Millioner til barnehageforskning

Verktøy for kvalitetsutvikling, risikolek og barnehagelæreres digitale kompetanse er stikkord for forskningsprosjektene som får midler fra Forskningsrådet.

Publisert Sist oppdatert

Ved Dronning Mauds Minne Høgskole har prosjektene Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen (KUMBA) og Virtual Risk Management - exploring effects of childhood risk experiences through innovative methods (ViRMa) nådd gjennom nåløyet til Forskningsrådet.

De to prosjektene mottar 12 millioner kroner hver, ifølge høgskolens nettsider.

Det førstnevnte prosjektet ledes av professor Monica Seland, og er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Espira, Levanger kommune, Nord Universitet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, samt to internasjonale partnere fra Danmark og Irland. Barnehagelærere skal være med som medforskere.

– Målet til prosjektet er å utvikle et godt verktøy som barnehagene selv kan bruke til å jobbe med kvalitet i egen barnehage. Det skal inkludere både intern vurdering som barnehagen gjør selv, og en ekstern vurdering på tvers av barnehagene. Barnas stemme skal også ivaretas, og verktøyet skal være basert på rammeplanen for barnehager, sier Seland til dmmh.no.

Virtuell verden

Gjennom ViRMa-prosjektet skal forskerne se på hvorvidt risikofylt lek har positive effekter, som for eksempel at barna lærer seg å vurdere og håndtere risiko.

I prosjektet skal barna tas med inn i en virtuell verden, opplyser DMMH på sine nettsider.

– Sammen med et Virtual Reality-selskap skal vi utvikle metoder som oppleves så virkelige som mulig, slik at risikoen fremstår som reell. Ved hjelp av blant annet bevegelsessensorer og eye-tracking skal vi se hvordan barna bruker kroppen for å håndtere de ulike situasjonene. Dataene vi får skal kobles sammen med barnas erfaringer; om de har vært mye ute i naturen, om foreldrene lar dem delta i risikofylt lek og andre relevante bakgrunnsfaktorer, uttaler prosjektleder Ellen Beate H. Sandseter på høgskolens nettsider.

Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, NTNU ved ILU, Nordic Neurotech, Kanvas, SINTEF, University of British Colombia og Colorado State University.

I første omgang vil prosjektet inkludere barn i SFO-alder. Sandseter regner med at funnene i aldersgruppen i noen grad kan overføres til yngre barn.

Pedagogisk innovasjon

Også BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) får midler fra Forskningsrådet.

12 millioner går til prosjektet Sustainable design in kindergarten sector through Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory, opplyser HVL på sine nettsider. Prosjektet går ut på å etablere nye metoder for samarbeid mellom ulike aktører for å bedre kvaliteten i norske barnehager.

Hva er utforsking, og hvordan kan kunnskap om utforskende prosesser drive pedagogisk innovasjon i barnehagen? Gjennom prosjektet, skal forskerne benytte en verkstedmodell for å skape ny kunnskap om dette sammen med partnere fra flere andre sektorer.

Forskerne fra HVL skal samarbeide med barnehager i Bergen og Kinn kommune, Stiftelsen Kanvas, organisasjonen Kunstpilotene fra Bergen og Designskolen Kolding i København. Disse kommer til å ha en serie med workshops sammen. Der vil de jobbe med ulike problemstillinger i barnehagen.

– Arkitektur og pedagogikk skal møtes for å øke graden av sosial inkludering og godt samarbeid mellom foreldre og barnehage, for eksempel, sier forsker Elin Eriksen Ødegaard til hvl.no. Hun leder prosjektet sammen med kollega Johanna Birkeland.

Et mål for metodene som utvikles på workshopene er at barnehagepersonalet skal bli mer utforskende og lekende sammen med barna.

– Lek, fantasi og drømmer er sjelden del av forskningsverdenen ellers, men i forskningen vår er dette helt sentrale tema når vi jobber med pedagogisk innovasjon, sier Ødegaard til hvl.no.

Digital kompetanse

Forskingsprosjektet DiCoTe (Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys) har også fått 12 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Prosjektet er ledet av Francesca Granone og Elin Reikerås fra FILIORUM – Senter for barnehageforskning og Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS), og dreier seg om å heve den digitale kompetansen i norsk barnehagelærerutdanning gjennom utvikling og implementering av forskningsbaserte ressurser.

Målet er å forberede fremtidige barnehagelærere og ruste dem med den nødvendige kompetansen når det gjelder bruk av digitale verktøy for å berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker, skriver universitetet på sine nettsider.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved UiS, NTNU, Høgskulen på Vestlandet, Aalborg Universitet, DMMH, Matematikksenteret og Vitenfabrikken, samt kommunene Sandnes, Røros og Melhus. Ni barnehager og tolv barnehagelærere fra de tre kommunene vil bli inkludert i partnerskapet med forskerteamet.

De forskningsbaserte ressursene skal utvikles i samarbeid med alle de involverte aktørene, og vil i første omgang bli pilotert i barnehagelærerutdanningene ved UiS og DMMH, forteller Granone til uis.no.

Powered by Labrador CMS