DEBATT

– Hvordan skal vi introdusere ettåringer for nettbrett? spør barnehagelærer Ellen Cathrine Ellefsen
– Hvordan skal vi introdusere ettåringer for nettbrett? spør barnehagelærer Ellen Cathrine Ellefsen

– Er nettbrett noe for ettåringer?

– Har ettåringer i det hele tatt noe utbytte av å bruke nettbrett i barnehagen? Er ikke det litt for tidlig å begynne med siden de er så små, eller er det kanskje ikke det? undrer barnehagelærerstudent Ellen Cathrine Ellefsen.

Publisert Sist oppdatert

Det var spørsmål jeg lurte på før jeg skulle i barnehagepraksis med, ja, kun ettåringer. Her fikk jeg sjansen til selv å få erfare de aller yngste barnas forhold til og bruk av nettbrett.

Ettåringene

Men aller først, hvem er så ettåringene? Toddlerne som de også kalles, de som stabber når de går og som bruker kroppen sin til å kommunisere med.

Viktige stikkord som særlig kan nevnes for denne aldersgruppen er anerkjennelse, tilknytning, medvirkning og omsorg. Det er viktig med tilstedeværende voksne som har kjennskap til hvordan dette skapes, og vite hvordan en kan kommunisere med de yngste. Om voksne så mye som et sekund for lenge snakker over hodene på barna, så går matfatet eller drikkekoppen veldig fort ned på gulvet under måltidet, tro du meg!

Om en skulle trenge mer utdypende kunnskaper er det temahefter om de minste barna og IKT i barnehagen som vi kan fordype oss videre i.

Ettåringer og læring

Hvordan skal vi introdusere ettåringer for nettbrett? De får en begynnende forforståelse i det de blir introdusert for nettbrett som et nytt objekt, og vi som barnehageansatte skal gå sammen med dem på denne begynnende veien av læring.

«Spør meg om noe du vet at jeg kan svare på!», er rådet ett- og toåringene gir til voksne som dialogpartnere for å få en god følelse av mestring. Høytlesing for de aller minste barna blir gjerne kalt for pratelesing, fordi det har karakter av en dialogisk praksis der barn og voksne snakker om oppslagene i en bildebok.

Som Torild Marie Olsen viser til i sitt forskningsprosjekt «Utelek som språklæringsarena», så har barn en rekke erfaringer før de begynner å snakke og de kan ha mange erfaringer med et objekt eller fenomen før de lærer den språklige betegnelsen.

Med dette som utgangspunkt og ettåringers væremåte i bakhodet, ble barna særlig introdusert for en app som vi syntes passet godt til denne aldersgruppen, nemlig Fantorangen.

Fantorangen

Fantorangen består av morsomme aktiviteter og læring for de minste barna med den populære Fantorangen fra NRK Super. Appen har lyd og musikk som fenger barna, og alt av innhold er på norsk, så det er lett å forstå.

Her kan vi virkelig leke, lære og ha det gøy med aktiviteter som barna selv er kjent med fra sitt eget liv, som å leke gjemsel, gå på do, kle på seg og kle seg ut, bake, killing, synge, pusse tennene og bade.

Det som fengte de yngste barna aller mest var å synge sanger med dyrelyder. Dyrelydene kunne de godt selv om de ikke har utviklet verbalspråket. Men, med små fingre er det ikke alle som har den kraften i fingeren som skal til for å trykke på nettbrettet, og vi må stille oss som støttende stillas rundt barna, å være sammen med og veilede de i aktiviteten.

I barnehagen er den digitale barndommen kommet for å bli, med PC, printer, nettbrett, digitalt kamera og mer. I artikkelen til Dag Nome og Randi Engtrø er det en bevisstgjørende fremstilling om bruken av nettbrett i barnehagen, med både positive og kritiske vinklinger.

Rammeplanen

Hva sier så Rammeplanen om IKT i barnehagen? I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I forslaget til ny rammeplan som nå er ute på høring går det tydelig fram at barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg, samt at de ansatte også skal snakke med barna om prinsipper for digital dømmekraft og aktivt bruke digitale verktøy sammen med barna.

Rammeplanen sier per i dag lite om hvordan vi i barnehagen kan tilby disse erfaringene, men på nettsiden Iktplan.no finnes det forslag til ulike aktiviteter med digitale verktøy vi kan gjøre sammen med barna, og som er knyttet opp til alle fagområdene i rammeplanen.

Ettåringer viser vei

Det er gjennom barnehagepraksis erfart ulik bruk av nettbrett, og læringen den har gått begge veier mellom voksne og barn.

Visste du at i «Banke på» så kan vi åpne døra på ulikt vis? Som tittelen antyder kan døra bankes på for at den skal åpnes, men som ettåringene gjorde ved å legge håndflaten sin på døra, så åpner den seg også da på magisk vis.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Foruten å bli enda bedre kjent med ettåringenes væremåte og kommunikasjonsform, så har det vært veldig lærerikt og moro å bli inspirert av hvordan de ser på verden rundt seg. Alt fra hvordan deres sosiale omgang er preget av kroppslig samhandling til hvordan de opplever silkedeig for første gang.

Nettbrett er et fint supplement å ha i barnehagen, selv om det ser ut til at det er bildebøker og særlig muntlige fortellinger som skaper mest engasjement i denne aldersgruppa. Men med stadig nye apper og mulighet til å bruke nettbrett sammen med barna over lenger tid, så vil kanskje barnas engasjement etterhvert være størst rundt nettbrettet? Det gjenstår å se i hvilken retning den utviklingen går.

Har du meninger om IKT i barnehagen? Del gjerne i kommentarfeltet under eller send oss en tekst til [email protected]

Powered by Labrador CMS