Vi vet for lite om effektene ved bruk teknologi i barnehagen.
Vi vet for lite om effektene ved bruk teknologi i barnehagen.

Bedre bruk av teknologi i barnehagen

Følg Statspeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi direkte på nett.

Publisert Sist oppdatert

I dag og i morgen er 500 deltaker fra landets skoler og barnehager er samlet for å høre og se det siste innen hjelpemidler for å bli bedre på nettopp bruk av teknologi. Dette skjer på SPOT-konferansen på Lillestrøm. SPOT er Stapeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

– På SPOT konferansen gir vi konkrete eksempler og råd om hvordan ta i bruk teknologien som allerede finnes, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Grethe Hellerud.

De som bruker teknologi systematisk og målrettet i lese- og skriveopplæring, melder om svært gode resultater, melder arrangøren av konferansen. Rapporten fra Rambøll bestilt av Senter for IKT viser at bruken av digitale verktøy i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen gir en god læringseffekt på elevene i småskolen. Elevene leser raskere, tidligere og med en bedre leseforståelse enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd.

På konferansen får publikum blant annet delta i forskjellige workshops der danske Jesper Homann er veileder. Homann er til daglig IKT-veileder i Videnshus Dybkær i Danmark. Her får deltagerne lære om en app som fungerer som en kontaktbok mellom barnehagen og hjemmet.

Konferansen arrangeres i regi at Statped, som også tilbyr miniseminarer i konferansen. Statped tilbyr flere digitale verktøy med tegnressurser som benyttes av flere ulike brukergrupper. Verktøyene egner seg både for de som bruker tegnspråk og for de som bruker tegn til tale, og avdelingsleder Olle Eriksen og rådgiver i Statped, Aud Karin Stangvik, vil lose publikum gjennom gratisverktøyene fra Statped som handler om bilder, tegn og ord.

Konferansen stømmes gratis på nett her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS