DIGITAL: Barna i de kommunale barnehagene i Sandnes blir kjent med digitale hjelpemidler.
DIGITAL: Barna i de kommunale barnehagene i Sandnes blir kjent med digitale hjelpemidler.

Sandnes kommune satser stort på digitalisering i barnehagene

Med egen handlingsplan, digitale hjelpemidler og en pedagogisk tankegang, vil Sandnes kommune øke den digitale kompetansen hos alle barn.

Publisert Sist oppdatert

«Digitale medier er sentrale i mange av de hverdagslige handlingene barn og voksne utfører hver dag. Dersom vi i barnehagene overser den digitale delen av barnekulturen, kan vi skape et skille mellom barnas erfaringer hjemme og i barnehagen. Ved å forstå barn som mediebrukere kan barnehagen også bli en god veileder på dette feltet, og tilby barn tilrettelagte aktiviteter som tar hensyn til en digital erfaringssekk barna har med seg.»

Slik starter handlingsplanen «Digital praksis i kommunale barnehager i Sandnes». Gjennom konferanser og besøk i andre kommuner, har kommunen fått inspirasjon til satsingen.

– Kommunen har begynt med en stor satsing innen digitalisering og pedagogisk bruk av digitale verktøy. Det sier Marta Cichocka til barnehage.no. Hun er rådgiver i fagstab barn og unge i Sandnes kommune.

Det var NRK som omtalte saken først.

Løft

Og det er ingen tvil om at kommunens satsing har bidratt til et digitalt løft i de kommunale barnehagene. Tidligere har det variert fra barnehage til barnehage på hvor mye utstyr man hadde investert i. Nå har alle kommunale barnehager fått det Cichocka omtaler som en standard utstyrspakke.

Utstyrspakken inneholder et digitalt mikroskop, en prosjektor, én iPad per avdeling og et såkalt «nettbord». «Nettbordet» er finansiert av en gave fra Sparebankstiftelsen SR-bank, på 870.000 kroner. Bordene som er innkjøpt er robuste nok til å tåle røff behandling av små hender og føtter, og skal være enkle å desinfisere mellom bruk. Innholdet på «nettbordene» består av utvalgte pedagogiske spill og øvelser. Her kan de yngste barna trene seg på personvern, dømmekraft, realfag, språk og kommunikasjon innenfor trygge, lærerike og morsomme rammer.

Kompetanse

Det er ingen tvil om at kommunens satsing har bidratt til et digitalt løft i barnehagene. I tillegg til utstyret, har kommunen også vært opptatt av kompetanseheving.

- Vi bestemte oss for å levere en workshop, eller en kompetansepakke, om du vil, på bruk av digitale verktøy, sier Cichocka.

Her har de ansatte fått styrket sin kompetanse, både praktisk og pedagogisk.

- Men det er kanskje ikke alle som er positive til at barna skal utsettes for ytterligere skjermtid. Har dere reflektert noe rundt dette?

- Ja, vi har snakket og reflektert mye rundt det. Vi har hatt med oss pedagoger i planleggingen. Det interessante er at det er lite forskning på området. Det er noe vi er bevisste på. En annen ting som kan nevnes, er rammeplanen som pålegger barnehagene å ta i bruk digitale verktøy på en pedagogisk og kreativ måte, sier hun, og fortsetter:

- Digitale verktøy skal ikke dominere i barnehagehverdagen, og de skal velges med omhu. Vi har fokusert på den skapende bruken av de digitale verktøy. Vi ønsker ikke å bruke digitale verktøy som et mål, men som et middel til å oppnå et mål.

Trygt møte

Hun er klar på at kommunen ønsker å gi barna et trygt møte, uten at det blir passifiserende.

- Når vi tenker på barn og digitale verktøy, tenker enkelte på bruk til spilling og Youtube – for eksempel. Det bildet ønsker vi å endre på. Vi ønsker at barna skal være aktive produsenter og utforske verden. I tillegg til alt det barnehagen normalt sett jobber med. Digitale verktøy skal komme i tillegg til bøker, penn og papir og brettspill. Det skal ikke være det dominerende, sier hun.

- De private er ikke med på prosjektet. Men vi deler gledelig kunnskapen, og vi ønsker å bruke ulike forumer til å dele kompetanse i bruk av de ulike appene og verktøyene.

Dette sier Rammeplanen

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Personalet skal:

  • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Kilde: Rammeplan for barnehager

Powered by Labrador CMS