Kommunedirektøren i Bærum har regnet på hva full bemanning i hele barnehagenes åpningstid vil koste.
Kommunedirektøren i Bærum har regnet på hva full bemanning i hele barnehagenes åpningstid vil koste.

Dette koster full bemanning i hele barnehagens åpningstid

Kommunedirektøren har gjort regnestykket for Bærum kommune.

Publisert

285 millioner kroner.

Det er kostnaden for å øke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene med 182 årsverk, og de tilsvarende økte tilskuddene til de 71 private barnehagene i kommunen.

Det var regnestykket politikerne i Hovedutvalg for barn og unge i Bærum kommune fikk presentert i februar-møtet.

Det er det verdt, ifølge Ap-politikerne Elisabeth Nesset og Terje Heiestad. I et debattinnlegg i Budstikka tar de to kraftig til orde for å øke grunnbemanningen i barnehagene. Regnestykket er også omtalt i en nyhetsartikkel i samme avis (krever innlogging).

«Dette er en betydelig sum, men i 2021 alene brukte vi over 36 millioner kroner på vikarer bare i de kommunale barnehagene», skriver de to, og fortsetter:

«Skal de ansatte ha en jobb som ikke gjør dem syke av arbeidsbelastningen, og barna bli møtt av kvalifiserte voksne i trygge omgivelser, kommer vi ikke utenom å øke grunnbemanningen i barnehagene våre.»

Regnestykket tar utgangspunkt i at mens barnehagens åpningstid er på 9,5 timer, er en arbeidsdag 7,5 timer. Omregnet utgjør differansen på to timer at bemanningen i 34 kommunale barnehager må styrkes med 182 årsverk, fra 682 til 864, til en kostnad på 120 millioner kroner. De private barnehagene utgjør rundt 58 prosent av barnehagene i kommunen, og det økte tilskuddet to år etter beregnes til 165 millioner kroner. I alt 285 millioner.

Kommunedirektøren fikk oppgaven med å gjøre utregningen i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023-2026. I saksframlegget er det også tatt med hvor raskt en slik oppbemanning kan gjennomføres, og anslaget er at det er mulig i løpet av seks måneder.

«Det er mange ulike faktorer som spiller inn i rekrutteringsarbeidet. Tradisjonelt er det enklere å rekruttere assistenter og barne- og ungdomsarbeidere enn pedagoger, men tidsomfanget for rekrutteringen vil bl.a. kunne variere fra barnehage til barnehage. Kommunedirektøren vurderer at en satsing på full bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid vil kunne gi bærumsbarnehagene et rekrutteringsfortrinn i forhold til andre nærliggende kommuner. Det er derfor sannsynlig at rekrutteringsprosessen vil gå raskere enn ved dagens norm. Det er også sannsynlig at en satsing på full bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid vil bidra til at bærumsbarnehagene tiltrekker seg flere godt kvalifiserte søkere», står det i redegjørelsen.

I debattinnlegget fra Ap-politikerne i Hovedutvalg for barn og unge, påpekes det at de i sitt alternative budsjett foreslo at kommunen skulle gjennomføre en pilotering med økt grunnbemanning i tre-fire barnehager, for å finne ut hva det ville ha å si for kvaliteten i arbeidet med barna, arbeidsbelastning for de ansatte, sykefravær og innleie av vikarer. Slike forsøksprosjekt er enten iverksatt eller gjennomført i flere kommuner, blant annet Skien.

«Kommuner som allerede har testet dette, har høstet gode erfaringer, men forslaget ble dessverre nedstemt av posisjonspartiene», skriver Elisabeth Nesset og Terje Heiestad.

Saken var kun en orienteringssak i utvalget, det er ikke fremmet forslag om å innføre ordningen.Powered by Labrador CMS