Roger Hegland (Ap) er leder for utvalg oppvekst i Skien kommune som nå går i gang med et prøveprosjekt med styrket bemanning i barnehagene.
Roger Hegland (Ap) er leder for utvalg oppvekst i Skien kommune som nå går i gang med et prøveprosjekt med styrket bemanning i barnehagene.

Nå blir det styrket bemanning i to barnehager i Skien

Skien kommune går inn for prøveprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Dermed gjør de som blant andre Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo og Tønsberg, som alle har satt i gang prosjekter med flere ansatte i barnehagene.

– Det ble en krevende budsjettprosess i Skien, som de de fleste andre kommunene her i landet denne høsten. Derfor ble det ekstra krevende å finne rom til, og argumenter for, å starte med et nytt prøveprosjekt som ville medføre økte kostnader for kommunen.

Det sier Roger Hegland (Ap), leder i utvalg for oppvekst i Skien kommune. I fjor høst fortalte han at politikerne i utvalget gikk inn for et forsøksprosjekt knyttet til økt bemanning i fire barnehager - to kommunale og to private.

Også da saken ble behandlet i formannskapet i november var politikerne positive. «Målet er at økt bemanning skal gi lavere utgifter til vikarbruk, mer stabilitet, tettere oppfølging av barna og dermed økt kvalitet», sto det blant annet om bakgrunnen for å sette i gang prøveordningen.

Like før jul ble saken endelig behandlet i bystyret. Der ble det delvis seier for Ap, MDG, Rødt, V og SV som la fram forslaget.

Skien kommune setter av 2 millioner for 2023 til oppstart av prøveprosjektet med økt bemanning i to barnehager fra august 2023. En privat barnehage og en kommunal barnehage,

heter det blant annet i vedtaket.

Økonomiske utfordringer

Hegland forteller at å redusere antallet barnehager fra fire til to handler om økonomiske utfordringer.

– Likevel må jeg si at det ble et veldig positivt vedtak i bystyret, og etter min mening det viktigste enkeltvedtaket i det møtet. Det pekte på en politisk retning og vilje som var viktig å starte på, til tross for usikre økonomiske tider.

Men ikke alle var enige. Kommunedirektøren gikk i sin innstilling ikke inn for å sette i gang forsøket, og Hegland forteller at det vakte særlig stor motvilje hos Høyre og Frp.

Ønsket om å teste ut økt bemanning bunner i tilbakemeldinger over tid fra ansatte, foreldre og fagforeninger, sa Hegland til barnehage.no i fjor høst.

– Det har vært en diskusjon gjennom mange år, både med Fagforbundet, Utdanningsforbundet, foreldre og barnehagene - og også politisk. Det handler om at bemanningsnormen ikke er tilstrekkelig, og at det blir en kamp om hendene. Når man får sykdom, slår det veldig ut, og barnehagene blir veldig sårbare. Nå vil vi se på hva flere hender faktisk vil føre til.

Etter at forslaget ble vedtatt, forteller Hegland om mange gode tilbakemeldinger fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet lokalt.

– De er naturlig nok veldig spente på hva prosjektet kan gi av positive effekter for de ansatte, barna og barnehageeiere, sier utvalgslederen, og sier at også han mener det blir et spennende prosjekt å følge videre.

Nå er det opp til administrasjonen i kommunen å velge ut hvilke barnehager som skal få delta. Det vil bli to ekstra ansatte i hver av de to barnehagene.

– Mange har gitt muntlig beskjed om at de ønsker å være med.

Forskere følger prosjektet

I utredningen til prosjektet er det sett til blant annet Bergen og Tønsberg. Sistnevnte prosjekt følges av en forskergruppe fra Senter for barnehageforskning ved USN, ledet av professor Karin Hognestad.

Der ble forsøk på økt grunnbemanning i tre barnehager vedtatt gjennomført i barnehageåret 2021/22, og bemanningen ble styrket med en pedagog og en assistent i hver av barnehagene. Det ble senere vedtatt å utvide prosjektet med ett år, og det skal etter planen avsluttes sommeren 2023.

Hognestad fikk i et intervju med barnehage.no spørsmål om hva hun tenker om at stadig flere kommuner prøver ut å styrke bemanningen ut over minstenormen i barnehagene.

– Jeg tenker at det er veldig spennende, og noe som barnehagefeltet har etterspurt veldig, i mange år. Det er spesielt spennende at politikerne begynner å se at styrket bemanning kan gi en merverdi.

Hun understreket samtidig betydningen av å følge opp prøveprosjektene med grundig evaluering, eller forskning som i Tønsberg.

– Vi har forskning som indikerer at flere ansatte ikke er en løsning i seg selv, men må følges opp bevisst og med en tanke om hva man vil oppnå. Det er nødvendig å få mer kunnskap fra barnehager der de har tatt det grepet, for også å kunne utnytte ressursen videre.

At prosjektet i Skien skal evalueres grundig er sentralt i vedtaket. Evalueringen sendes også til Kunnskapsdepartementet og til regjeringen til orientering, ifølge sakspapirene.


Powered by Labrador CMS