Dette er nytt ved barnehagestart høsten 2019

Utdanningsdirektoratet (Udir) har publisert en oversikt over det som er nytt ved barnehagestart 2019.

    • Retten til gratis kjernetid i barnehagen for barn fra husholdninger med lav inntekt utvides til også å inkludere toåringer. Fra og med 1. august heves også inntektsgrensa for gratis kjerne tid fra 533 500 kroner til 548 500 kroner. Dermed har to-, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, fra husholdninger med en samlet årlig inntekt under 548 500 kroner, rett på 20 timer gratis barnehage i uken.
    • Makspris for en fulltids barnehageplass heves 1. august fra 2 990 kroner til 3 040 kroner per måned.
    • Gjennomføringsperioden for Foreldreundersøkelsen utvides. Gjennomføringsperioden vil barnehageåret 2019 være fra 1. november til 20. desember. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert i Udirs Statistikkportal 15. februar, i tillegg til at barnehager og kommuner har tilgang til egne resultater gjennom rapportportalen.
Powered by Labrador CMS