Administrerende direktør Anne Lindboe (til venstre) i PBL møtte blant andre Trond Ellefsen fra Delta, Anne Green Nilsen fra Fagforbundet, Espen Rokkan fra PBL og Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet i forhandlingene om ny tariffavtale. Bildet ble tatt da forhandlingene startet.
Administrerende direktør Anne Lindboe (til venstre) i PBL møtte blant andre Trond Ellefsen fra Delta, Anne Green Nilsen fra Fagforbundet, Espen Rokkan fra PBL og Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet i forhandlingene om ny tariffavtale. Bildet ble tatt da forhandlingene startet.

Enige i oppgjøret - men ikke i mål med pensjonen

PBL og arbeidstakerorganisasjonene avsluttet årets tariffoppgjør uten å komme til enighet om en framtidig pensjonsordning.

Publisert

Partene er imidlertid enige om rammene for et arbeid som skal sikre at ny fremtidig pensjonsløsning er på plass fra 1. januar 2020.

– Det var så langt vi klarte å komme i pensjonsspørsmålet i årets forhandlinger. PBLs klare mål før forhandlingene var å få på plass en ny, fremtidsrettet og bærekraftig pensjonsløsning. Det fikk vi ikke til i år, men vi tror likevel at vi er kommet et viktig steg videre i arbeidet med å få på plass en ny pensjonsordning for PBL-barnehagene, sier PBLs administrerende direktør Anne Lindboe til pbl.no.

- Har fortsatt et stykke arbeid å gjøre

Lederne i Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL skal møtes regelmessig framover.

- Store endringer i pensjonsordninger tar det tid å bli enige om. Her har vi fortsatt et stykke arbeid å gjøre, sier Utdanningsforbundets forhandlingsleder Terje Skyvulstad til utdanningsforbundet.no.

– Vi er fornøyd med at oppgjøret er i havn. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget. Partene avtalte en videre prosess om ny pensjonsordning, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Anne Green Nilsen til fagforbundet.no.

- Skal ha god pensjon

PBL-direktør Anne Lindboe mener det i dagens situasjon er bedre for alle parter med fortsatt dialog enn brudd.

– PBL skal få på plass en fremtidsrettet pensjonsordning som både er god for arbeidsgiverne og de ansatte. Vi mener muligheten for å lykkes med dette arbeidet er bedre ved at vi nå fortsetter dialogen med partene, enn om det hadde endt med brudd og mekling, sier Anne Lindboe.

– Ansatte i PBL-barnehagene har en god pensjonsordning i dag. Og det skal de også ha i fremtiden. Men vi må få på plass en ordning som også bærekraftig for arbeidsgiverne, legger hun til. 

Fortsatte etter pause

Mandag formiddag ble forhandlingene gjenopptatt mellom PBL på den ene siden og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den andre, om tariffavtale for 27.500 ansatte i 1.750 barnehager.

Opprinnelig var det satt av to dager til forhandlinger, 28. og 29. august. Men partene tok deretter pause for å gi seg selv bedre tid til å komme til enighet.

Årsaken til at årets PBL-forhandlinger startet så sent, var fordi partene ville vente til resultatet av forhandlingene om ny pensjonsordning i det offentlige forelå.

- Vi så at det skjedde noe andre steder med tanke på pensjon. Resultatet av de offentlige forhandlingene kom etter en lang prosess, der vi fikk landet en framtidsrettet ordning. Vi er jo også opptatt av likebehandling, sa Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen til barnehage.no idet forhandlingene startet.

Lønnsoppgjør på 2,8 prosent

Enigheten innebærer en lønnsvekst på 2,8 prosent, på nivå med lønnsveksten for kommunale barnehager i KS-området:

  • Barnehagelærere/ped-ledere vil ha en lønnsøkning på mellom 11.600 kroner og 12.400 kroner.
  • Assistenter vil ha en lønnsøkning på mellom 8.900 og 9.000 kroner.
  • Barne- og ungdomsarbeidere vil ha en økning på mellom 9.900 og 11.400 kroner.
  • Styrere med godkjent utdanning vil gå opp mellom 12.400 og 14.200 i lønn.

Økningen gjelder fra 1.5.2018.

Det er for øvrig ikke avtalt noen endringer i hoved- og hovedtariffavtalen av betydning, skriver pbl.no.

Powered by Labrador CMS