Nye unntaksregler om arbeidstid for ansatte i PBL-barnehagene

Fagforeningene har inngått avtale med PBL om avvikende regler for arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med koronapandemien. 

Publisert

Avtalen ble inngått 31. mars, og gir  mulighet for utvidet åpningstid i barnehagene. Avtalen har bestemmelser som går på utvidet arbeidstid, arbeid på helge- og høytidsdager, overtid varslingsfrister og kompensasjon.

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Delta tar ansvar og vil gjøre vårt for å bidra i den nasjonale dugnaden mot pandemien, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen til egne nettsider.

Når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger, er det normal dagarbeidstid igjen i barnehagene.

–  Barnehagene har en nøkkelrolle med tanke på å ivareta barn i den krisen landet er i, og i arbeidet med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene, understreker Ellefsen.

I avtalen som nå er inngått heter det blant annet:

«Det understrekes viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.»

–  Dette er en dugnad der vi alle må gi litt ekstra, til vårt felles beste. Barnehagene er helt avgjørende for at de kritiske samfunnsfunksjonene fungerer optimalt nå under koronakrisen. Det er et ansvar som jeg føler meg veldig trygg på at PBL-barnehagene vil ta. Derfor er det svært viktig at vi nå har fått på plass rammene som legger til rette for at barnehagene som trenger det, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, kan finne gode løsninger, sier forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL.

Her kan du laste ned rammeavtalen

Powered by Labrador CMS