Hvor går grensen for bruk av sosiale media i barnehagesammenheng?
Hvor går grensen for bruk av sosiale media i barnehagesammenheng?

Grenseløs sosialisering

– Bare en time igjen på jobb! Gleder meg til å komme hjem, skriver en barnehageansatt på facebookstatusen sin. – Du har da vel bedre ting å finne på i arbeidstiden sin, som for eksempel å vie oppmerksomheten fra Facebook over til barna? tenker en irritert mamma.

Publisert Sist oppdatert

Da smarttelefonene for alvor inntok alles lommer, ble Facebook (FB) og Twitter vårt faste følge. Vennene våre tar vi nå med oss over alt og lar dem ta del i små og store begivenheter. Sosiale medier på nett har visket ut etablerte grenser for interaksjon med dem rundt oss, det være seg nabohuset eller en fjern bekjent av en bekjent på et annet kontinent. 

Barnehagen er intet unntak. Samtidig er barnehagen et sted der grensene mellom ansatte og foreldre kanskje ikke bør bli noe svakere, langt mindre viskes ut.

For ved bruk av sosiale medier i barnehagesammenheng, er fallgruvene mange og dype.

La oss si at en ung assistent i barnehagen er FB-venn med en eller flere foreldre. Hun dokumenterer helgas fest, som jo de fleste unge mennesker gjør, og legger ved en morsom kommentar. 

Usikre foreldre

I og for seg ikke uvanlig eller ”farlig”. Men for en barnehageforelder, melder tanken seg.

– Så dette er altså den personen som er mitt barns omsorgsperson store deler av uka. Vil hun være fyllesyk på mandag? Vil hun ha svekket dømmekraft? 

En annen og svært debattert problemstilling, er ansattes faktiske telefonbruk i arbeidstiden. Skal telefonen ligge i lomma og plinge inn meldinger slik at den ansatte kan holde seg oppdatert på nett i løpet av dagen? Hva skjer når blikket tas fra barnet og forsvinner inn i FB eller Twitter? Tilbakemeldingene barnehage.no fikk da vi spurte på nettopp FB, var mange og delte.

– Bruk skjønn, sier noen.

– Forby all mobilbruk i arbeidstiden! sier andre.

– Vi anbefaler ikke at foreldre er venner med ansatte, sier en tredje. 

Mariknotten barnehage i Vennesla gjorde det siste. Det gikk ikke stille for seg. For halvannet år siden gikk historien medianorge rundt om hvordan Mariknotten på diktatorisk vis nektet foreldre og ansatte å være venner på FB og ønsket klare regler for bruk av sosiale medier. Nå virker ideen ikke så fjern lengre. Faktisk har stadig flere barnehager laget egne vedtekter og retningslinjer for mobilbruk og sosiale medier i barnehagen.

Her er retningslinjene for bruk av sosiale medier i og utenfor jobben.

Vedtekter på bruk

Barnehagenett har tatt nettopp denne tyren ved hornene og utarbeidet klare retningslinjer ved bruk av sosiale medier i barnehagen.

– I vår organisasjon har vi laget våre egne kjørerregler for bruk av internett og mobiltelefoner, sier Leif Roar Pettersen, som er personalsjef i Barnehagenett.

Organisasjonen huser 14 barnehager i østlandsområdet, og så tidlig behovet for klare kjøreregler med hensyn til bruk av nett og mobiltelefoner.

– Disse skal være retningsgivende for hvilken bruk som er akseptabelt eller ikke. Hos oss kan man benytte seg av mobiltelefoner etter avtale med styrer/daglig leder. På denne måten har barnehagen kontroll på de ansattes bruk i arbeidstiden. Etter at barnehagene våre bevisst har valgt å bruke FB som informasjonskanal ut til foreldrene, vil det i mange tilfeller være ønskelig å ha smarttelefon lett tilgjengelig. Dette gis det da tillatelse gjennom styrer, sier Pettersen. 

Han legger til at Barnehagenett sin policy legger vekt på å bruke sunn fornuft i forhold til bruk av mobil og internett. Mobilbruk av privat karakter, skal i utgangspunktet være forbeholdt pauser.

– Arbeider man i barnehage, er balansegangen mellom det å være og ansatt og det å være privatperson ganske hårfin til tider, og det er derfor ekstra viktig at vi passer på hvordan vi bruker mobiltelefon, og hvordan vi opptrer i sosiale medier i arbeidstiden, sier personalsjefen.

Kontroversielt

Han mener de ansatte er flinke til å være bevisst sitt bruk av nett og smarttelefoner i dag.

– Retningslinjene har blitt utarbeidet sammen med tillitsvalgte og styrere i alle barnehagene. Både styrere og øvrige ansatte synes det er trygt å ha retningslinjene nedfelt i dette dokumentet og det har blitt godt mottatt.

Pettersen innser at å bruke FB som eneste informasjonskanal i en barnehage, oppfattes kontroversielt for mange. Men tilbakemeldingene fra foredrene er så gode, at de velger å fortsette med dette.

– De synes det er kjempehyggelig å kunne sjekke FB i løpet av dagen og se hva barnet gjør. Også legger vi en del faglig ved også.

– Har dere tatt stilling til temaet ansatte/foreldre som er venner på FB eller følger hverandre på Twitter?

– Vi har ikke laget noen retningslinjer her. Det er opp til hver enkelt. Men ser vi at det forekommer uvettig bruk, må vi ta tak i det. Men vi maner personalet til forsiktighet og det er styrers jobb å informere alle nyansatte om våre retningslinjer slik at ikke måten vi har valgt å bruke FB på, glir ut, sier Pettersen. 

Ifølge punkt seks i Barnehagenett sine retningslinjer, forbeholder barnehagen seg retten til å gi skriftlig advarsel eller til og med gå til oppsigelse om en ansatt bruker FB eller Twitter annet enn i pauser. 

Opplæring av foreldre

Imens fortsetter debatten på barnehage.no sin FB-side:

– Vennskap med foreldre på FB er en uheldig blanding av det profesjonelle og det private. En yrkesetisk bommert! mener en.

– Man velger jo helt selv hva man deler og med hvem venner man deler det. Så det å ha foreldre som venner på Facebook, ser ikke jeg som noe problem, kommer det i fra en annen. 

Hva sier så Datatilsynet om saken?

Det viser seg at seniorrådgiver Guro Skåltveit er mest opptatt av opplæring og bevisstgjøring av foreldrene, ikke de ansatte.

– Jeg ser helt klart fordelen ved å ha retningslinjer for foreldres FB-vennskap med ansatte. For en ansatt kan det være vanskelig å si nei til en venneforespørsel, og dermed fint å kunne henvise til barnehagens retningslinjer. Det som uansett er viktigst er å være bevisst og i forkant for å unngå etiske dilemmaer. Og det gjelder ikke minst foreldrene, sier Skåltveit.

Hun har selv sett barnehageforeldres av og til bevisstløse bruk av smarttelefoner ved avslutninger og julefester.

– Hva skjer med de andre ungene i bildet du tar av barnet ditt der det står i en gruppe og synger eller danser? Det er et økende problem at alle foreldre tar bilder og filmer, for så å legge det på nett, sier Skåltveit.

Et enkelt søk på Youtube med søkeordene barnehage og Lucia, får mange treff. Vet foreldrene at barna deres ligger på nett?

– Ta kontroll!

– Der har du ingen kontroll. Her må barnehagen inn! Ta et personalmøte der dere blir enige om regler. Informer så foreldrene om at andres barn ikke skal tas bilde av eller legges ut på nett. Før ungene kommer inn til luciafeiringen, informer foreldrene om at det ikke skal filmes eller tas bilder av grupper på barnehagens grunn. Foreldre må selv få velge om barnet skal være på internett eller ikke, sier Skåltveit.

– Og vær for all del tydelig. Send ut et klart samtykkeskjema i begynnelsen av året. Selv med ryggen til, kan barn bli gjenkjent, og vi har mange barn som med god grunn lever i skjul i Norge. 

– En mor har uttrykt bekymring for at de ansatte bruker egne mobiltelefoner for å ta bilder av barna på tur. Er dette galt?

– Ja. Som hovedregel skal ikke privat utstyr blandes inn i jobbsammenheng. Vil barnehagen ta bilder, må de sørge for å ha utstyr til dette selv. Og for all del, ikke legg ut bilder fra din jobbhverdag, sier Skåltveit.

Hun synes midlertidig det er uheldig bruk av FB å ha dette som eneste informasjonskanal, slik som Barnehagenett sin Ski-barnehage, Villenga, vurderer å gjøre.

– Dette er jeg meget skeptisk til. Det er diskriminering av dem som ikke ønsker å delta i sosiale medier. Det skal være frivillig, avslutter Skåltveit. 

– Ikke for strengt

Daglig leder i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, ser problemet med foreldre som knipser ukritisk i vei.

– Det er nok den veien det går. Flere barnehager har allerede blitt mer restriktive ved foreldrefotografering, sier Sydtangen.

Hun sier at mange foreldre ikke er glade for at barna havner på internett.

– Det er vanskelig med totale forbud, men jeg synes likevel ikke det er for strengt å gjøre det. Det er foreldrenes rett å nekte andre å ta bilder av barna sine.

– Læringsverkstedet har over 60 barnehager. Har dere tatt stilling til hvorvidt foreldre og ansatte bør være venner på FB?

– Nei. Men vi har muntlige avtaler med styrerne våre at de tar dette opp i den enkelte barnehage slik at de ansatte blir bevisste på bruken av sosiale medier og utviser skjønn, sier Sydtangen.

– Eller har vi de vanlige retningslinjene med hensyn til bruk av nett og e-post. 

På datatilsynets nettsider finnes utfyllende informasjon og forslag til retningslinjer ved bruk av nett i og utenfor barnehage og skole.

– Vi må også føle oss trygge på at det vi som voksne gjør med bildene av barna i dag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skape vonde følelser når barna vokser til og blir ungdommer og siden voksne. For bildene og filmsnuttene som legges ut på nettet i dag, vil kunne møte oss alle i fremtiden. For vi gjør det jo i beste mening, sier Guro Skåltveit.

Utdanningsforbundets råd er å utvise skjønn:

Det må ligge utenfor styringsretten til en arbeidsgiver at en barnehage pålegger ansatte å slette venner som har barn i barnehagen fra vennelista på Facebook, men en annen ting er at man som ansatt i en barnehage kanskje bør være vurdere om man aktivt skal søke å få venner på Facebook blant foreldre i egen barnehage. Dette spesielt dersom dette er eneste referansepunkt mellom ansatt og forelder, skriver Utdanningsforbundet.

Dette må ansatte vurdere selv. Så må ledelsen i barnehager heller lage retningslinjer for Facebook og sosiale medier, i samarbeid med de tillitsvalgte i barnehagen, i stedet for å gå utover styringsrettens grenser. I retningslinjene kan det stå noe om hva barnehagen mener ansatte bør kunne skrive om arbeidsplassen på Facebook. Da kan eventuelle glipper vurderes opp mot lojalitetsplikten til arbeidsgiver.

Utdanningsforbundets råd er klart: Ikke skriv noe om eget arbeidssted, kolleger, foreldre, barn, elever eller deg selv på en måte som kan sette arbeidsstedet eller deg selv i et negativt lys.

Powered by Labrador CMS